Cargo kørsel

Klubben, de faglige fra Spirit og ledelsen har holdt det sidste møde vedrørende overgangen for de 36 kollegaer i Cargo kørslen. Det er nu besluttet hvilke fem der bliver i KR og alle er blevet orienteret af firmaet. Firmaet har fastholdt at overgangen skal effektueres pr. 1/5/2017, selvom klubben ønskede at man udskød dette, til alle ubekendte spørgsmål var blevet besvaret. De øvrige har efter eget ønske valgt at blive overført til Spirit, og der foreligger nu en del ubesvarede spørgsmål, som skal afklares af de faglige i Spirit. Det ligger dog fast at ingen går ned i løn, at planlagt ferie respekteres og at de overførte fortsætter i nuværende tørn ind til vintertørnen i november.

Derfor er det et faktum, at de mindre belastende job, fremover stort set er totalt udfasede i KR. Klubben mener ledelsen har begået brud på Samarbejdsaftalens ord og ånd og det er rejst på det først kommende SU.

Det er med stor beklagelse, at vi må sige farvel til disse gode kollegaer.

 

Hilsen klubben