Talsmandsvalg

Så er det ved at være tid til talsmands valg i områderne.
Meld dit kandidatur hvis det har din interesse at repræsentere dine nærmeste kollegaer i området, send en mail til tom-richard-s.hjarsen@sas.dk
Strukturen vil se således ud:
2 mand fra 12 timers.
1 mand bagerhold.
2 mand B 6-10
1 mand fast aften
1 mand fast nat.
2 mand COD.
2 mand KR-R.
2 mand deltid.
4 mand hallen/indkørsel.
1 mand lærlinge.
Der vil være en opstillings periode til og med fredag 17 Marts.
Når opstillings perioden er slut, vil valget blive gennemført elektronisk pr. mail, Mere info følger.
Med venlig hilsen Bestyrelsen