Midlertidig fratagelse af billetrettigheder

Der ligeledes afholdt mæglingsmøde ang.  midlertidig fratagelse af billet rettigheder, der kunne ikke opnås enighed i sagen. Vi har forbeholdt os retten til at videreføre sagen til organisations møde.
Med venlig hilsen Bestyrelsen