“RIGETS” TILSTAND

Vi er i øjeblikket i gang med de lokale lønforhandlinger, som vi først forventer afsluttet efter sommerferien. Vi vender tilbage med nyt, når der er noget at melde ud.

Der har været en del dialog omkring frokost aftalen, og vi har afholdt møde med drift ledelsen for at finde en løsning. Vi er pt. der hvor vi snakker om vi evt. kan finde en holdbar løsning.

Angående bæretilladelser er der flere medarbejdere som har fået deres tilladelser tilbage. Tillykke og på snarlig gensyn til vores gode kollegaer.

Husk altid at overholde gældende regler og procedurer.

Mvh bestyrelsen