Lidt info

Vi har de sidste par uger oplevet hændelser vedr. salg/køb og byttevagter som ikke har været

efter reglerne, og som har medført disciplinære sanktioner, sørg for at have dokumentationen i

orden evt. sceenshot af web rooster eller billede på telefon.

Vi har været i hovedforbundet for at udfærdige klageskrift vedr. den første sag om bæretilladelse,

denne skal i afskedigelsesnævnet. Der blev også lavet udkast til klageskrift vedr. ID-Billet sagen

som skal for i Arbejdsretten.

 

Mvh Klubben