3f-kastrup


Arkiver


Brugere

online: 1

OK 19

Klubkontoret holder lukket i påsken, og derfor er afstemning til OK 19 ikke muligt igen, før Tirsdag d. 23/4 fra kl. 9.00-12.00.  

God påske 

Lokal løn aftale underskrevet

Klubben har i dag underskrevet en lokal lønaftale for 2019.

Urafstemningen starter imorgen onsdag den 10/4 fra kl. 11.00-17.00 og kører til den 17/4. Der vil være lukket i Påsken for afstemning.

Afstemningen genoptages tirsdag den 23/4 og til og med mandag den 13/5 kl 12.00.

aftalen vil blive præsenteret på kontoret, når der kan stemmes.

Der vil kunne stemmes mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 09.00-12.00 og onsdag fra 11.00-17.00

 

Natholdet vil få besked når stemmeudvalget kommer ud, så  de kan afgive deres stemme.

 

Mvh Klubben

 

OK 19

 

Klubben har i dag været til møde med ledelsen.

Vi er tæt på at have landet en aftale, men vi skal lige have vendt nogen ting i vores bagland.

Vi forventer endelig afklaring sidst i næste uge, da både Bo og Ole er ude af lufthavnen i næste uge.

Når vi er helt klar, vil dette blive sendt til urafstemning blandt kollegerne.

Mvh Klubben

OK 19

Klubben og ledelsen er forsat i dialog, og vi forsætter dialogen imorgen.

Mvh klubben

Lokale lønforhandlinger 2019

Forhandlingsudvalget har her til formiddag været til Organisationsmøde i Dansk Industri, vedrørende de lokale lønforhandlinger for året 2019.

Enighed kunne ikke opnås, så disse lønforhandlinger er hermed afsluttet.

Ledelsen har besluttet at de vil give en lønstigning på 1,25 % for 2019.

 

Siden vi gik fra hinanden her til middag, har vi dog aftalt endnu et møde med ledelsen, som vil foregå onsdag formiddag, for at se om vi kan nå en løsning.

 

Mvh Klubben.

Spørgsmål til lønseddel

Så er det tid igen. Har du spørgsmål til din lønseddel ?

Onsdag d. 27 marts i tidrummet kl. 09.00-10.00 vil Pia Rasmussen fra lønningskontoret komme på besøg på manager kontoret C26, hvor det vil være muligt at komme forbi, og få svar på eventuelle spørgsmål til din lønseddel.

Mvh Klubben

Lokal løn forhandling 2019

Klubben, ledelsen samt 3F og DI har afholdt mæglingsmøde vedrørende de lokale løn forhandlinger 2019, uden at vi har nået et resultat. Vi har valgt at videreføre sagen til Organisationsmøde i Dansk Industri.

Vi er stadig forsigtige optimister.

Mere info vil følge, når vi har modtaget datoen for Organisationsmødet.

 

Mvh Klubben.

 

 

Industrien Pension

Torben fra industriens pension er på klubkontoret i morgen onsdag d.13/3 mellem kl. 9.00-11.00.

Husk nem-id.

mvh klubben

Dom fra arbejdsretten og opnormeringer til 100 %

Ekspeditions Arbejdernes Klub og 3F har i dag vundet en principiel sag i Arbejdsretten.

Sagen drejede sig om, hvorvidt SGH i 2017 havde hjemmel til at fratage billetrettighederne i en periode fra medarbejdere, der overenskomststridigt nedlagde arbejdet.

Arbejdsretten har fastslået, at man ikke kan sanktionere lokalt, når stridigheder af denne karakter behandles i det Arbejdsretslige system. 

Vi er meget glade og tilfredse med resultatet.

 

Endvidere kan vi fortælle at klubben har arbejdet hård og længe på at få deltids drenge opnormeret til fuldtid.

Dette er nu lykkes: 11 deltids drenge vil blive opnormeret til 100 % fri hver anden weekend fra 1 April på 2 skift.

 

Mvh Klubben

 

Lokale lønforhandlinger

Klubben og ledelsen har afholdt ganske få møder vedr. de lokale lønforhandlinger 2019, men vi har allerede indset, at parterne er for langt fra hinanden til at nå et resultat: Det er beklageligt og vi har bedt 3F indkalde til mæglingsmøde med 3F Forbundet og Dansk Industri. Vi er stadig optimister og håber der kommer gang i forhandlingerne.

Mvh Klubben

 

 

Tjek af lønseddel

Hvis du har svært ved at tyde din lønseddel eller hvis der er noget du er i tvivl om vedr. denne.
Har klubben nu fået en aftale i stand med Pia fra lønnings kontoret, til at hjælpe med at svare på spørgsmål.
Dette vil foregå på det tomme opholdsrum på C26 tirsdag den 26/2 fra 09.00-10.00
Der vil følge flere seancer som afholdes i Marts og April.
mere info vil følge med tidspunkter.
Vel mødt
Mvh Klubben

Indusriens Pension

Så er det tid igen: Torben fra Industriens Pension besøger os på klubkontoret i morgen TIRSDAG d. 19/2 fra kl.9.00-11.00 (bemærk tidspunktet). Dette er ønsket af kollegaerne, så hver anden gang vil det blive tidligt. Husk Nem-id.

Vel mødt mvh Klubben

Klubkontingent

Klubben har i år indberettet 1.620,- kr. i klubkontingent, for alle vores kollegaer.

Dette beløb vil blive lagt til i feltet Faglig Kontingent på jeres selvangivelse, så det samlede beløb ender på 6.000,- kr.

Mvh klubben

Julevin

Det er nu muligt at købe  en del af det resterende julevin.

Vinen koster 65,- kr. pr flaske.

Dette foregår efter først til mølle princippet.

Husk kontanter da vi ikke modtager mobilpay.

mvh Klubben

ID BILLET SAGEN

Klubben var i går i Arbejdsretten i forbindelse med ID-billet sagen.

Der blev afgivet vidneforklaringer fra både A og B siden, Efterfølgende meddelte dommeren at der vil blive afsagt dom om ca. 1 måned, Hele processen tog 9 timer.

Vi afventer kendelsen og vender tilbage så snart der er nyt.

Mvh klubben

Indusriens Pension

Torben fra Industriens pension har oplyst hvilke dage han er på kontoret i første halvår af 2019.

Onsdag d.30/1    kl.9.00-11.00

Tirsdag d.19/2     kl.9.00-11.00

Onsdag d.13/3    kl.900-11.00

Onsdag d.10/4    kl.13.00-15.00

Onsdag d.15/5    kl.9.00-11.00

Onsdag d.12/6    kl.13.00-15.00

Læg mærke til at der er ændringer i tidspunkt, og en enkelt gang om tirsdagen. Husk nem-id.

mvh Klubben

julevin

Godt nytår

Der er stadig mulighed for at afhente julevin eller chokolade til og med d. 31/1/2019.

Derefter kan overskydende vin købes til 65.- kr pr flaske.

Mvh klubben

Bestyrelsesvalg

Så er valget til bestyrelsen afsluttet. Resultatet blev som følger;

Valgt i den store gruppe er:

Hans Olle Ejehag                                       442 stemmer

Toke Rubeksen                                           345 stemmer

Leif Ikast Petersen                                     314 stemmer

Daniel Hirsch                                              169 stemmer                  

Blanke:                                                            17 stemmer

Ugyldige:                                                          7 stemmer

De 3 øverste  er hermed valgt for de næste 2 år.

Stemmeprocent: 633 afgivne stemmer ud af 823 som giver en stemmeprocent på  76,91%

Deltid:

Andreas Bentsen                                        70 stemmer

Danni Merkelsen                                       39 stemmer

Blank:                                                              1 stemme

Ugyldige:                                                        0 stemmer

Hermed er Andreas Bentsen valgt som suppleant for deltidsgruppen i 1 år.

Stemmeprocent:  110 afgivne stemmer af 180, som giver en stemmeprocent på  61,11 %

Klubben ønsker tillykke til de valgte, og takker for at folk har valgt gøre deres indflydelse gældende ved at stemme.

Mvh Klubben

Så er IKUF sagen afsluttet

Til dig i SGH/KR der har været på IKUF i perioden 2013 til 2016.

I forbindelse med din deltagelse på IKUF kurser i perioden 2013 til 2016, har du fået udbetalt 1% i feriegodtgørelse, idet du har afkrydset dig som funktionær. Dette har ikke været korrekt og du skulle have haft 12,5% i feriegodtgørelse af de beløb der er udbetalt til dig fra IKUF.

Derfor vil du blive efterreguleret med et samlet engangsbeløb på de resterende 11,5% på lønnen for december.

Efter 2016 og fremadrettet, er reguleringen opdateret efter gældende regler.

Er der tvivl eller spørgsmål til ovenstående, kan man henvende sig på klub kontoret.

Mvh Klubben

Uddannelses cafe

Der er i morgen uddannelses cafe kl. 9.30-12.00 i cafeen på C32.

Klubben vil være repræsenteret sammen med Michael Friis og en repræsentant for skiften. Kom og brug din ret til selvvalgt uddannelse.

Mvh klubben

 

Bestyrelsesvalg

Så er afstemningen til klubbestyrelsen startet. Kom og afgiv din stemme, så du har indflydelse på bestyrelses sammensætningen. 

Stemmeudvalget er til stede på kontoret hver dag mellen 11.00-13.00.

Onsdage er de her mellem 11.00-17.00.

mvh Klubben

PS der er samtidig udlevering af julevin.

bestyrelsesvalg

Michael Marstrand blev genvalgt som Næstformand for 2 år, uden mod kandidat.

Ole Johansson blev genvalgt som Kasserer for 2 år, uden mod kandidat.

Villy Bondesen og Kim Buchholt blev valgt for 1 år i deres respektive områder.

 

Der er 4 opstillede til 3 pladser i bestyrelsen, som skal vælges af alle

De opstillede er:

Toke Rubeksen.

Hans Olle Ejehag.

Leif ”Ikast” Petersen.

Daniel Christopher Hirsch.

Til deltids suppleant posten er der 2 kandidater til 1 post, som kun bliver valgt af deltids kollegerne.

De opstillede er:

Andreas Bendtsen.

Danni Merkelsen

Valget til bestyrelsen starter mandag d.26/11/2018 kl.11.00-13.00, og løber frem til torsdag d.20/12/2018.

Der kan stemmes dagligt mellem kl.11.00-13.00, dog er der åbent til kl.17.00 om onsdagene.

Aften og nathold vil blive besøgt udover de nævnte tidspunkter, som vil blive offentligtgjort her senere.

Der vil samtidigt blive udleveret julevin, når man stemmer.

Klubben ønsker tillykke til de valgte.

Held og lykke til dem som er på valg.

Mvh Klubben

 

3F Generalforsamling

3F Kastrup

Kom til generalforsamling i DIN fagforening.

Tirsdag d.27/11/2018 kl.16.00-19.00
Fagligt samvær, debat, beslutninger og god mad 🙂

Tilmelding til mad kan ske på tlf:70300950 eller på mail:kastrup@3f.dk

Vel mødt

 

Bestyrelsesvalg

Valget til bestyrelsen starter mandag d.26/11/2018 kl.11.00-13.00, og løber frem til torsdag d.20/12/2018.

Der kan stemmes dagligt mellem kl.11.00-13.00, dog er der åbent til kl.17.00 om onsdagene.

Aften og nathold vil blive besøgt udover de nævnte tidspunkter, som vil blive offentligtgjort her senere.

Der vil samtidigt blive udleveret julevin, når man stemmer.

Mvh Klubben

ID- BILLET SAGEN

Så er der kommet en ny dato for mødet i arbejdsretten. Det sker Mandag d. 29/1/2019 kl. 14.30. Vi håber at der kommer en endelig afgørelse denne dag, men det er ikke sikkert, at man kan nå at afsige dom denne dag. 

Mvh Klubben

Generalforsamling

Indkaldelse til Ekspeditions Arbejdernes Klubs

ordinære generalforsamling 2018.

 

Tid: Tirsdag 13/11 kl. 16.15.

 

Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Kontingent.
  5. Orientering fra Miljøassistenten.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg.
  8. Evt.

 

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før

generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, løn nummer og afdeling.

 

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til

gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før

generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

 

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6

dage før generalforsamlingen.

 

Der serveres mad og øl efter GF, seneste tilmelding til spisning vil være fredag den 9/11 kl. 12.00 dette skal foregå på mail til:

ole.johansson2@sas.dk

 

Denne vil også være på klubbens facebookside.

Mvh Klubben

ID-billet sag

I dag, den 29/10, var sagen om ID-Billetter berammet i arbejdsretten.

Klubben blev kontaktet i går aftes af vores advokat, der måtte meddele os, at sagen er udskudt.

Baggrunden for dette er, at to af de udpegede dommere fra DA, som skulle medvirke i hovedforhandlingen beklageligt har meddelt, at de er inhabile i sagen, og derfor trækker sig.

Advokaten er blevet oplyst, at det ikke var muligt at udpege nye dommere med så kort varsel, derfor udsættes sagen. Vi vender tilbage, når der en ny dato.

Mvh Klubben

Julevin

Klubben har igen i år valgt Skovgaard Vine som vores vin leverandør.

Der vil også i år være mulighed for at få indflydelse på valget af julevin til kollegaerne.

Vi skal bruge 5 kollegaer som har lyst til at hjælpe med at vælge julevinen i år.

Der vil blive valgt 5 rødvine og 5 hvidvine ud, som vi skal smage på, så i dette udvalg skal julevinen vælges.

Vi bliver 3 fra bestyrelsen og max. 5 kollegaer, Hvis der er flere interesserede end de 5 vil der blive trukket lod. De valgte vil få direkte besked. Så send en mail til ole.johansson2@sas.dk. Denne skal senest være os i hænde 26/10 kl. 12.00.

Man skal selv sørge for frihed og vil ikke blive kompenseret.

Smagningen vil foregå fredag den 2/11 kl. 16.45 og vil vare ca. et par timer.

Derefter vil det være muligt at deltage i vinmessen som starter kl. 18.00-20.00 hvor der bliver præsenteret ca. 200 vine som man kan smage på.

Dette vil foregå hos Skovgaard Vine på Vallensbækvej 6 i Brøndby.

Mvh klubben

Nye elever og fastansættelse af sommerfugle

 

I dag onsdag 3/10/2018 byder vi velkommen til det næste hold elever i SGH-KR. Der starter 10 nye elever, som vi håber at alle vil tage godt imod. Det skal tilføjes at mange af de nye elever er fundet i blandt vores sommerfugle.

Vi har udover de nye elever også fået fastansat 60 af vores kollegaer, der havde kontrakt udløb 31/10/2018.

Mvh Klubben

Ny madudbyder i CPH

Der er fra mandag d. 1/10 mulighed for at købe mad fra en ny levenradør. Det er IFKL/SAS inkøbsring der står for dette. Maden skal bestilles på internettet, og vil så blive leveret på stuerne i dertil opsatte køleskabe. Tag et kig på dette hjemmeside: www.ifkl.dk/catering

Der ydes ikke tilskud til dette fra firmaets side. Dette er en service oplysning, og ikke en reklame.

Mvh Klubben

Indusriens Pension

Torben fra Industriens Pension er på klub kontoret i morgen onsdag d. 12/9 fra kl. 13.00-15.00. Husk at medbringe nem-id. Mvh Hilsen klubben.

Pas på derude

Der er i dag meget aktivitet fra politiets side, og de stopper rigtigt mange. Sørg derfor for at have sele på i de køretøjer hvori der er monteret seler, samt overhold, som altid færdselsloven som også gælder indenfor hegnet.

Det kan påregnes at der er meget fokus på dette det næste stykke tid. Ligeledes kan man risikere at  ryge ind i § 55 check.

Mvh klubben

Køb/salg af dele af vagt på dagen

Klubben har arbejdet hård og længe på at få aftalen vedr. køb/salg af dele af vagt på dagen tilbage, da vi ved hvor stor betydning den har for kollegerne.

 Det er nu endelig lykkedes.

 denne aftale har ikke tidligere været nedskrevet, men det arbejder vi på at den bliver, så den bliver en del af lokalaftalen byttevagtordningen KR-A008.

 Det vil fra Mandag den 20/8 igen være muligt at købe eller sælge dele af en vagt på dagen til en kollega.

 Reglerne vil se sådan ud:

 Der skal laves en bytteseddel som afleveres til drift lederen på vagt.

 Købet eller salget skal være af minimum 2 timers varighed.

 Du kan ikke sælge dele af mertids og overtids vagter.

 Der kan kun foretages 1 byt om dagen som er beskrevet i lokalaftalen byttevagtordningen KR- A008.

 Der skal mindst være 8 timer til næste vagt som er beskrevet i lokalaften byttevagtordningen KR- A008.

 Som udgangspunkt skal kvalifikationer være ens ved dele af køb/salg, men hvis driften tillader det, kan der ses bort for reglen om kvalifikationer.

 

Mvh Klubben

 

 

 

 

denne aftale har ikke tidligere været nedskrevet, men det arbejder vi på at den bliver, så den bliver en del af lokalaftalen byttevagtordningen KR-A008.

 

Det vil fra Mandag den 20/8 igen være muligt at købe eller sælge dele af en vagt på dagen til en kollega.

 

Reglerne vil se sådan ud:

 

Der skal laves en bytteseddel som afleveres til drift lederen på vagt.

 

Købet eller salget skal være af minimum 2 timers varighed.

 

Du kan ikke sælge dele af mertids og overtids vagter.

 

Der kan kun foretages 1 byt om dagen som er beskrevet i lokalaftalen byttevagtordningen KR- A008.

 

Der skal mindst være 8 timer til næste vagt som er beskrevet i lokalaften byttevagtordningen KR- A008.

 

Som udgangspunkt skal kvalifikationer være ens ved dele af køb/salg, men hvis driften tillader det, kan der ses bort for reglen om kvalifikationer.

 

Mvh Klubben

Klubben har arbejdet hård og længe på at få aftalen vedr. køb/salg af dele af vagt på dagen tilbage, da vi ved hvor stor betydning den har for kollegerne.

 

Det er nu endelig lykkedes.

 

denne aftale har ikke tidligere været nedskrevet, men det arbejder vi på at den bliver, så den bliver en del af lokalaftalen byttevagtordningen KR-A008.

 

Det vil fra Mandag den 20/8 igen være muligt at købe eller sælge dele af en vagt på dagen til en kollega.

 

Reglerne vil se sådan ud:

 

Der skal laves en bytteseddel som afleveres til drift lederen på vagt.

 

Købet eller salget skal være af minimum 2 timers varighed.

 

Du kan ikke sælge dele af mertids og overtids vagter.

 

Der kan kun foretages 1 byt om dagen som er beskrevet i lokalaftalen byttevagtordningen KR- A008.

 

Der skal mindst være 8 timer til næste vagt som er beskrevet i lokalaften byttevagtordningen KR- A008.

 

Som udgangspunkt skal kvalifikationer være ens ved dele af køb/salg, men hvis driften tillader det, kan der ses bort for reglen om kvalifikationer.

 

Mvh Klubben

Klubben har arbejdet hård og længe på at få aftalen vedr. køb/salg af dele af vagt på dagen tilbage, da vi ved hvor stor betydning den har for kollegerne.

 

Det er nu endelig lykkedes.

 

denne aftale har ikke tidligere været nedskrevet, men det arbejder vi på at den bliver, så den bliver en del af lokalaftalen byttevagtordningen KR-A008.

 

Det vil fra Mandag den 20/8 igen være muligt at købe eller sælge dele af en vagt på dagen til en kollega.

 

Reglerne vil se sådan ud:

 

Der skal laves en bytteseddel som afleveres til drift lederen på vagt.

 

Købet eller salget skal være af minimum 2 timers varighed.

 

Du kan ikke sælge dele af mertids og overtids vagter.

 

Der kan kun foretages 1 byt om dagen som er beskrevet i lokalaftalen byttevagtordningen KR- A008.

 

Der skal mindst være 8 timer til næste vagt som er beskrevet i lokalaften byttevagtordningen KR- A008.

 

Som udgangspunkt skal kvalifikationer være ens ved dele af køb/salg, men hvis driften tillader det, kan der ses bort for reglen om kvalifikationer.

 

Mvh Klubben

 

Dødsfald

Det er med beklagelse at klubben må meddele, at vores tidligere kollega John “skotten” Spence er sovet ind.

Der vil efter skottens eget ønske, ikke blive afholdt nogen begravelse.

Æret være hans minde.

 

Knæpudder

Klubben vil gerne høre fra vores kollegaer, om hvorvidt der er mange som har problemer med tilpasningen  af vores udleverede knæpudder.

Vi vil rigtigt gerne have en tilbagemelding på hvor mange som har problemer med disse knæpudder.

Skriv tilbage til

ole.johansson2@sas.dk

Mvh Klubben

Varme i hallen

Hedeslag.

Der har i dag været en ubehagelig episode i hallen, hvor en kollega kollapsede i varmen. Han er blevet kørt på hospitalet. Vi er blevet oplyst om at kollegaen efter omstændighederne har det godt. Miljø afdelingen arbejder på højtryk for at skaffe flere blæsere, som skal stilles op i hallen.

Klubben, har i samarbejde med ledelsen, sørget for at der er blevet indkøbt noget saftevand, som skulle være fordelt på stuerne af en god kollega. Det er yderst vigtigt at få en vis mængde sukker, udover at man skal sørge for at drikke en masse vand. Der vil også være vand på driftkontoret i hele weekenden, så pas på jer selv, og tænk jer godt om når i er ude.

Mvh klubben

Vand

Firmaet har orienteret os om, at der vil være flaskevand til rådighed på Driftkontoret i hallen 25-26-27. Juli. Det er samme sted der udleveres is.
Hilsen Klubben.

Kontrol af kørekort

Hermed en opfordring til alle. Politiet er begyndt at kontrollere, at folk har deres kørekort på sig, når man fører et køretøj i CPH. Er der seler i køretøjet, skal disse ligeledes anvendes. Brud på dette kan medføre bøder, som skal betales af egen lomme.

Driftchefer i jobtræning

Driftledelsen ( Jens Jensen og Jesper Hansen ) har forespurgt hvad vi ville sige til at de en dag/aften/nat i løbet af sommeren deltog i produktionen. Dette har vi sagt ja til. Vi mener de har godt af at mærke det arbejds pres og ikke mindst den belastning vi udsættes for i dagligdagen. Vi har dog betinget os at de følger en gruppe på en hel vagt, så billedet bliver retvisende.

Det vil foregå i arbejdstøj og de vil selvfølgelig ikke tælle med på dagen ?

Fortsat god sommer

Mvh klubben

 

ID-BILLET SAG

Klubben har netop modtaget en indkaldelse til arbejdsretten, i forbindelse med sagen om vores ID-billetter. Sagen kommer for retten d. 29/10/2018. Ja vi ved godt det er lang tid sagen har kørt, men nu har vi endelig fået en dato. Vi håber at der så endelig kommer en afgørelse.

God sommer

Indusriens Pension

Så har Torben sendt nye datoer for hans besøg i efteråret.

Han vil være på kontoret følgende dage:

Onsdag den 15.8

Onsdag den 12.9

Onsdag den 10.10

Onsdag den 14.11

Onsdag den 12.12

Alle dage er fra kl. 13.00-15.00

Det er vigtigt at i har jeres nem-id med.

fortsat god sommer.

Mvh klubben

Enkeltmans disponering

Der har den seneste tid kørt et par tests af 1 mands disponering i KR.

Klubben er blevet orienteret af firmaet, om at de har planlagt at køre en længerevarende test over sommeren, omhandlende enkeltmands disponering. Denne disponeringsopgave vil blive lagt hos planneren i KR-B/KR-R.

Det er ikke noget klubben ser som en styrkelse af dagligdagen, da det går ud over familie mønsteret.

Fortsat god sommer, og pas på jer selv derude.

Mvh klubben

Skattefradrag

Så er de sidste inberetninger til skat foretaget. Beklager den opståede fejl.

Mvh klubben

Klubkontigent 2017

Der er desværre sket en fejl da jeg har indberettet klubkontigentet for 2017 til skat. Der er ikke blevet indberettet for dem som er født den 1.  2. eller 3. i måneden. De er ved en eller anden fejl røget ud af den fil som jeg har sendt til skat. Dette vil selvfølgelig blive rettet, men dette vil først ske den 11/4, for ellers vil folk modtage deres eventuelle overskydende skat senere end d. 10/4, som lovet af skat.

God påske

Ole

 

Hastigheds kontrol på airside

Politiet foretager oftere og oftere hastigheds kontrol på Airside, husk at færdsels reglerne også gælder i lufthavnen.

en kollega var så uheldig at ryge ind i en sådan hastigheds kontrol i dag, det resulterede i en bøde på 3000 kr. og et klip i kørekortet.

Så pas på derude.

hilsen Klubben

Vin

Vi har stadig lidt julevin tilbage, så kom og køb til indkøbs pris, de koster 70 Kr. stykket og vi tager kun kontant betaling.

 

Hilsen klubben

1 2 3 8