3f-kastrup


Arkiver


Brugere

online: 1

Formanden og næstformanden trækker sig

25 maj 2016

At blive tillidsvalgt, for sine kollegaer og dermed stå i spidsen for Eks. Arb. Klub opfatter vi som det fineste man kan opnå.

De sidste, 11 år, har været utroligt spændende og ansvarsfuldt.

I starten var det med gode afsluttende lokaloverenskomster, senere blev der i takt med at vores branche, oplevede skærpet konkurrence, også et voldsomt pres på økonomien, på lønninger og på belastning.

Vi oplevede ligeledes luft pirater, der satte vores overenskomster under pres, alligevel lykkedes det 1000 kollegaer at ”rykke sammen” og bevare sammenholdet og dermed vores faglige styrke.

De seneste år har vi forhandlet, vi har presset, vi har argumenteret, med alt hvad vi formåede, på dels at beholde vores overenskomster intakte, og dels med et stort ønske/krav, for at vores afdeling, bliver ved med at være en del af SAS familien.

Det viste sig at være det hele værd og d. 4 Maj 2016 lykkedes det os at skrive en aftale, der betyder at vores afdeling bliver i SAS familien, i mindst 4 år.

Det pres og den usikkerhed, om hvad en ny ejer, betyder for vores daglige arbejdsliv, er dermed overstået, og vi ser nu en mulighed, for at vi alle kan starte på en frisk og genopleve den gamle SAS ånd, der igen kan gøre det sjovt at komme på arbejde.

I alle årene har vi haft en dejlig og god kontakt og mange oplevelser med kollegaerne og vi har forsøgt, efter bedste evne, at løse dagligdags udfordringer.

Det har været stort, og vi har nydt hvert øjeblik, men vi skal også være ærlige, det har været hårdt og når man har stået i spidsen og været ”på i over 11 år” er der et tidspunkt, hvor man må vurdere og erkende, om det ikke er nu at ”MISSIONEN er LYKKEDES” og vi er kommet til den erkendelse, at det nu er på tide, at nye kræfter tager over.

Vi har derfor den 25 maj, meddelt bestyrelsen, at vi trækker os fra vores poster og bestyrelse, med virkning fra torsdag d. 30 juni.

Tak for debatterne, tak for støtten, pas godt på hinanden og klubben, støt den nye formand, næstformand og bestyrelse og husk at tillidsvalgte kun er lige, netop så stærke, som kollegaerne gør dem til.

Bestyrelsen har enstemmigt den 25 maj valgt at konstituerer Bo Larsen som formand – Bo vil således fungerer som formand fra den 30 juni.

Bestyrelsen har ligeledes valgt at konstituere Søren Poulsen som næstformand – Søren vil således fungere som næstformand fra den 30 juni.

Begge poster vil således være på valg ved den ordinære generalforsamling til november 2016

 

aften åben

9 maj

Klub kontoret har aften åbent søndag d. 15/5 og Søndag 22/5 mellem kl 21.30 og 23.30, for afhentning af festbilletter.

 

KR bliver i SAS

4 Maj

KR fortsætter i SAS familien. Det er med stor glæde og tilfredshed at vi kan meddele at KR / Ekspeditions Arbejderne, vedbliver med at være en del af SAS, som vi kender det i dag. Ved meget hurtige og meget intense forhandlinger er det blevet muligt for Formanden og Næstformanden i klubben, på kollegaernes vegne, at indgå ny lokal overenskomst, der tilfredsstiller både klubben og SGH / SAS.

En del af Aftalen er at KR fortsætter i SAS familien.

Aftalen er uopsigelig indtil 1 marts 2020, hvilke ikke skal tolkes således at KR, så skal sælges i 2020, men det er så langt frem, som der kan planlægges i SAS, for den del.. En anden del af den samlede aftale indeholder en fleksibilitet aftale,  hvor “overskriften” er :

ALLE HJÆLPER HINANDEN.

Aftalen indeholder også en lønpakke, med en mindre lønstigning frem til 1 marts 2017, hvor der derefter skal aftales en ny løndel. ( lokaloverenskomst ) Andre lokalaftaler er låst fast til 1 marts 2018.

Aftalen indeholder ligeledes en reduktion af tillidsmands timer på klubkontoret.

Hele aftalen er en pakke aftale og det har været en ” Take it or leave it “, aftale, som vi er både stolte og tilfredse med. Forhandlingerne har været reelle og vi er ikke, på nogen måde blevet presset til en aftale, forhandlingerne har været åbne og i en venlig tone og vi har fået overbevist SAS, om at KR er bedre, både hvad angår kvalitet og pris, end noget andet fordyrende mellemled kan præstere. Vi har ikke som vi plejer at gøre ved lokalforhandlinger, haft mulighed for involvering af bestyrelse og forhandlingsudvalg, men har kun haft mulighed for at rådføre os med 3F Kastrup.

 

70 års fødselsdag

Klubbens 70 års Jubilæumsfester 27/8/2016 og 3/9/2016

Kære kollegaer og andet godtfolk, så er der gået 5 år siden sidste fest og nu er det tid igen. Det kommer igen til at foregå på hotel Scandinavia.
Det er som altid muligt at få sin ægtefælle/samlever/kæreste med mod en symbolsk betaling på 250,- kr. Det er ikke tilladt at tage en kammerat med……
Billetsalget starter 2/5/2016 kl. 11.00 på klubkontoret.
Der vil være billetsalg hver dag i klubbens åbningstid 11.00-13.00 dog er der åbent til kl 16.00 hver onsdag. Aften og nathold vil få mulighed for at købe billetter på specielt aftalte tidspunkter.
Der er selvfølgelig dresscode, pænt festtøj, da det er en stor fødselsdagsfest.
Hvis der er yderligere spørgsmål så kontakt klubben på 32324096 i klubbens åbningstid, eller kom over forbi kontoret.
Der er aftalt med hotellet at der vil være mulighed for at booke en overnatning, links til bestilling kommer snarest. Prisen for værelset er 620,- kr. Og vi har fået 50 værelser, og kan ikke få flere da alle øvrige værelser er lejet ud. Så det er først til mølle princippet der gælder her. Der er ligeledes en frist for hvornår værelset skal være booket. Parkering er gratis for dem som kører selv.

Ved afhentning af billetter for kollegaer, kræves en underskrevet fuldmagt, med navn og lønnummer på både den der afhenter og den pågældende kollega man henter for.

Hilsen festudvalget.

Fællesklubben af Ekspeditionsarbejdere

21 April

Ved et seminar den 20 og 21 April 2016, mellem bestyrelserne i Eks. Arb. Klub og Aviator klubben, blev det besluttet at oprette en fællesklub.

Fællesklubben formål er at styrke samarbejdet og fælleskabet mell. de 2 klubber og evt. andre faglige klubber i lufthavnene.

De to bestyrelsers seminar, var både starten og udbygningen af et allerede godt fagligt samarbejde, hvor vi erkendte at vi har samme udfordringer og interesser, vi laver det samme og arbejdet er vores.

Eks. Arb. Klub og Aviator klubben fortsætter som suveræne bestyrelser, valgt direkte af vores kollegaer, med selvstændig forhandlings ret og i øvrigt ejer af egne lokalaftaler.

Styregruppen i  fællesklubben er udpeget af de to klubbers bestyrelser.

Styregruppen for fællesklubben består af :

Michael ( Pyrus ) Marstrand / Eks. Arb. Klub

Bo Larsen / Eks. Arb. Klub

Ole Johansson / Eks Arb. Klub

Daniel Andersen / Aviator

Nick Melrose / Aviator

Leo Michelsen / Aviator

 

KR 70 års festen

6 April

Festerne kommer til at ligge den 27 August og den 3 september.

En af dagene, kommer der flere informationer – billetter – menu- reservationer m.m.

 

Miljø assistent

30 Marts

Miljø repræsentanterne har i dag genvalgt Søren Gaarn som miljø assistent

Valget forløb som flg :

Søren Gaarn 11 stemmer

Erik Sørensen 4 stemmer

Hans Olle Ejehag 3 stemmer

 

Frasalg af SGH

30 Marts

Som bekendt meddelte firmaet for nylig, at de havde modtaget et købstilbud fra Aviator, som de nu vil nærlæse og vurdere.

Vi ville ønske, vi kunne give noget information til kollegaerne, omkring udviklingen i denne proces, men vi får ingen oplysninger omkring dette tilbud.

Til gengæld er der dog lidt nyheder:

Omkring involveringen kravet fra klubben, mener SAS at de først vil involverer os, når der er taget endelig beslutning om hvilke vej de skal gå, dette mener vi er for sent.

Vores faglige kollegaer i Aviator har for nylig fremsendt de samme spørgsmål til deres ledelse, men har heller ikke her fået svar.

Aviator Chef i CPH udtaler i øvrigt, at såfremt der bliver tale om en virksomheds overtagelse af KR, skal han være chef, han kunne dog ikke svare på, om der bliver tale om et eller to selskaber ved en evt. overtagelse af KR.

Vi har som tidligere nævnt fremsendt en række spørgsmål til SAS, som vi mener vi både fagretslig og lovgivnings mæssigt har krav på at få svar på, det er spørgsmål om mulige konsekvenser for kollegaer ved en evt. virksomheds overtagelse, det er spørgsmål om ID billet rettigheder osv. osv.

Indtil videre har vi ikke fået svar, men vi holder fast og bliver ved med at kræve svar, samt retten til involvering i en evt. frasalgs situation.

Det er ikke noget nyt i at Klubben anser, at et del salg af SGH,( her KR), som en forkert disposition, både hvad angår pris og kvalitet til kunderne.

51% af SAS (og dermed KR) ejes af det Skandinaviske folk, vi er modstandere af frasalg – outsorsing og andre narrestreger af Scandinaviske værdier, vi har set nok af ” ulykker ” når private investorer overtager statens guldæg.

Klubben kommer til, med alle lovlige og overenskomstmæssige midler at kæmpe mod et frasalg, vi vil beskytte vores arbejde, og vi vil kæmpe mod den udvikling der hedder løndumpning, vi vil på alle måder råbe politikere og befolkningen op, vi vil som klubben har gjort det sidste 70 år, lytte og samarbejde med ledelsen omkring, til stadighed at, bevare vores konkurrence dygtighed, være omstillings parate og fleksible med variable lønudgifter.

Vi er ikke bange for en ny arbejdsgiver, vi anser arbejdet for vores og vi vil kæmpe for fornuften.

 

Nyuddannede

18Marts

Nyuddannede lufthavnsoperatører !!!

Tillykke :-)

Oliver Bech

Samir Bohammouch

Mohammed Boudlal

Okan Canbaz

Alexander Lusty

Paw Nielsen

Morten Reseke

Thomas Thyrsgaard

Der afholdes reception for de nyuddannede Torsdag den 31 Marts kl. 14.30 – 16.30 Amager Strandvej 392 ( kantinen )

 

Møde med Norge og Sverige faglige

18 Marts

Klubben´s bestyrelse holdt møde med faglige fra Norge og Sverige

Fælles fremtid kræver Skandinavisk samarbejde!

Faglige repræsentanter i SAS Ground Handling fra Norge, Sverige og Danmark, har i dag drøftet vores fælles fremtid.

Vi vil gerne en fælles fremtid med SAS, for de er den naturlige samarbejdspartner, siger tillidsrepræsentanterne der er fra Fellesforbundet (NO), Transport (SV) og 3F (DK).

Men vil SAS være en del af den fælles fremtid??

Repræsentanterne vil både nu og i fremtiden havde et stærkt fælles fokus, for at sikre et seriøst Groundhandlingmiljø i Skandinavien.

 

Lidt div. nyt

11 mats

Klubben har været nede og hilse på de nye kollegaer, de er ansat på 50% med kontrakt til 1 Oktober, det er nogle rigtig gode og friske kollegaer og skal i af med nogle vagter, er de friske til at hjælpe.

Den 10 Marts blev det aftalt at minimum 10 stk 75% kollegaer bliver opnormeret til fuldtid.

HOT NEWS, vores sms service, med aktuelle nyheder fra klubben, har nu over 500 brugere, hvis du vil tilmeldes servicen, så kik over på klubkontoret ved lejlighed.

Klubbestyrelsen afholder på torsdag 17 marts, med vores faglige kollegaer i Norge og Sverige, dagsorden bliver et evt. fremtidig frasalg af SGH.

Klubbestyrelsen har afholdt indledende møde med vores faglige kollegaer i Aviator. Vi har bedt Aviator faglige kollegaer, (og det er allerede sket), om at stille de samme 48 spørgsmål til deres ledelse, som vi har stillet til vores ledelse.

Klubben har indkøbt et ultralyd / laser / strøm apparat og Ivan kan derfor udvide og forbedre sit arbejde med f.eks. behandling af småskader / muskelømhed / pollen allergier / hælsporer / tennis albuer og en del andre ulemper. Omtalte apparat som er indkøbt er top professionel udstyr og er for alle i KR. ( man behøver ikke at have nøgle til motionen). Kik over og skriv jer på behandlings listen. Vel mødt.

 

Status

1 Marts

Aviator / KR

Som tidligere nævnt har vi ved flere lejligheder overbragt, (foreløbig 48 relevante spørgsmål), til SAS ledelsen omkring hvilke situation vi kan havne i, ved et evt. salg af KR til Aviator. SAS har indtil videre svaret at de ikke kan svare på alle spørgsmål, men at de med rette skal stilles til Aviator.

Uanset hvad, er resultatet at SAS ikke har svaret på nogen som helst af de foreløbige 48 spørgsmål, det er ikke tilfredsstillende og efter vores mening, ikke noget man byder loyale medarbejdere. Vi mener derfor, at vores relevante spørgsmål, nu går fra at være spørgsmål, hvor vi beder om et svar, til de spørgsmål vi stiller, med et fagretslig krav om svar.

Variable udgifter

SAS ledelsen fortsætter med at fortælle at et evt. salg af KR, sker med henblik på at kunne opnå variable udgifter !. Vi konstatere blot

2 ting :

For det første  : Vi er allerede meget flexible, vi har et velfungerende bytte system, vi har et velfungerende sæsonudsving system, vi har et meget stort antal medarbejder betalt ferie ( jobdeling ) vi har et velfungerende uddannelses system, hvor vi til alles glæde dygtiggøre os i mindre travle perioder og

For det andet har vi tilbudt yderligere flexibilitet, samtidig med vi fortsætter med at levere 1 klasses service ( punktlighed og sikkerhed ) af loyale medarbejdere, det har desværre ikke afstedkommet, at ledelsen har interesseret sig det mindste for det, vi har derfor ikke haft mulighed for at fremfører vores bud på mere ”variable udgifter”

Vi fortsætter dog med at byde ind til forhandlinger, der vil betyde mere fleksibilitet, bedre økonomi og kvalitet, end et andet selskab nogensinde kan tilbyde og opnå.

SAS og dele af SAS

Er ejet af det skandinaviske folk ( 51% ejerskab ) derfor starter klubben nu med en dialog med relevante politikere, for at undgå at den danske befolkning, kommer til at opleve et nyt DONG- Nets og andre guldæg der i sælges fra.

Klubben

Holder i øjeblikket møder med vores faglige kollegaer i SGH Sverige og Norge, ligesom vi er i tæt kontakt med faglige tillidsfolk fra Aviator, samt med vores bagland 3F, så vi har mulighed for at forberede os maximalt, på en hvilke som helst afgørelse.

Lokale OK for 2016/17

Vi er startet med lokal OK forhandlinger og har indtil videre afholdt 2 møder, da vi ikke kender resultatet af KR / Aviator, er det nok tvivlsomt om at vi ser et hurtigt resultat, på disse forhandlinger.

 

Hacket

27 Feb.

Siden har været lukket pga. et hackerangreb, men vi er tilbage og kan igen give informationer.

 

Aviator giver bud på SAS-KR

9 feb.

SAS meddeler nu at Aviator har givet et ”bud” på KR, altså et delvis salg af SGH.
At Aviator giver et tilbud, er måske ikke så overaskende, det nye er, at
der er tale om et delvist salg af SGH, altså en opslitning af
landside og airside.
SAS meddeler ligeledes at de vil granske tilbuddet og kan / vil således
ikke give en endelig deadline på en mulig overtagelse.
Ved bud af denne type, er der tale om en virksomhedsovertagelse, og dermed at
de rettigheder og pligter der findes i virksomhedsoverdragelsesloven skal overholdes,
fx at parterne er forpligtiget til at overholde alle eksisterende aftaler.
Det er altså en lovgivning, der giver en delvis beskyttelse af
lønmodtageren, men ikke en fuldstændig beskyttelse,
da der er uklarheder og dermed mulighed for fortolkning af hvad der skal virksomhedsovertageles.
Klubben har igennem længere tid, i samarbejde med baglandet, været
forberedt på de mange forskellige senarier, og vi har også vurderet og undersøgt denne mulighed .
Vi afventer nu hvad SAS næste tiltag/ beslutning bliver og benytter
igen lejligheden til at nævne at sådan beslutning ikke er til SAS
bedste. Mange års loyalitet er mange penge værd.
Vi er på ingen måde bange for en ny arbejdsgiver, men beklager at SAS
ikke har villet lyttet til de mange alternative muligheder vi har forslået for at
imødekomme SAS ønske om variable udgifter, som er mantraet for SAS i
dette tilfælde.

 

SAS Mantraet er variable udgifter

Fredag den 29 jan.

At vi har en gennemsnits anciennitet alder i  KR på 19 år.

At vi har 8 stk. KR gutter har 40 års jubilæum i 2016.

At vi gang på gang bliver kåret som Europas og Verdens mest punktlige fly selskab.

At vi er verdens ældste flyselskab

At vi er det største handlingsselskab i CPH

At vi er fleksible med overarbejde i ferie perioder ( variable udgifter )

At vi dygtig gøre os, i mindre travle perioder ( variable udgifter )

At vi har indledt aftaler om medarbejder betalt ferie ( variable udgifter )

At vi har indgået aftaler om sæson udsving ( variable udgifter )

At vi har vendt en underskuds forretning til en overskuds forretning

At vi har været positive medspillere i 17 års skiftende spare runder

At vi har indgået aftaler om løntilbagehold

At vi har indgået aftaler løn stop

At vi har tilkendegivet at vi er parat til flere forhandlinger om variable udgifter

Er det vi kalder de ansattes ubetinget loyalitet over for sit firma

NU er spørgsmålet bare om SAS også er loyale over for deres ansatte

 

Outsourcing til Aviator

Outsourcing til Aviator

20 jan 2016

Processen med at lade Aviator overtage handlingen af SAS fly fortsætter.

På det seneste har klubben været til flere møder om emnet. Det er møder hvor vi er pålagt 100 % fortrolighed. Det er dødfrustrerende, men vi håber på jeres forståelse.

Vi søger naturligvis viden og støtte i vores bagland om hvad strategien skal være. Alt i det det omfang vi kan.

Klubben, og vores bagland, er stadig af den opfattelse at al Groundhandling bør blive i SAS – både for firmaets og medarbejdernes bedste.

Men vi søger naturligvis max. Indflydelse på jeres vegne – uanset hvilken model det måtte blive.

Variable omkostninger er den strategi ledelsen har som begrundelse for et frasalg!

I ved, at vi har midlertidige ansatte, deltidsansatte, købe/sælge vagter samt en enorm vilje til at holde MBF og tage uddannelse, hvis der er overtal af mandskab. Så vi er i den grad variable allerede. Skulle der være behov for mere, taler vi gerne med ledelsen igen!

Når vi kan, vil vi naturligvis informere. Vi forventer at der i februar eller marts indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i klubben.

Vi har set det med DONG, Scandlines, Nets/Dankort og flere endnu. Man sælger ud af guldæggene for at skaffe lidt penge her og nu.

DET ER ALTSÅ EN DÅRLIG IDE!

 

Diverse Info

19 Januar

Motions rummet : Ivan Als blev for et par år siden færdiguddannet som akupunktør, og vi får rigtig mange rigtig gode tilbagemeldinger fra kollegaer om hans virksomme behandlinger.

Husk ! man ikke behøver at være medlem af motionsklubben for at modtage akupunktur og massage. Hvis man ønsker at bruge motionen, er Ivan behjælpelig med et opstartsprogram, kik over og få en snak og reserver tid til Aku. eller massage.

Vi afventer SAS udspil / information om et evt. salg inden månedens udgang.

Tirsdag den 19 jan.11.00 -12.00 har vi et mæglingsmøde omkring uenighed om “timeopgørelse”

Onsdag den 20 Jan. : Bestyrelses møde – klubben lukket

Torsdag den 21 jan. : Møde fra 8.00 – 11.00

Onsdag den 27 Jan : Talsmandsmøde fra 11.00 – 15.00

Onsdag den 10 feb. : Torben Risager fra Industriens pension er igen på klubkontoret fra 13 -15, hvis nogen ønsker hjælp eller spørgsmål til sin pension.

 

Med ønske om et fantastisk 2016

23 december

Klubben takker kollegaerne, for et fantastisk / udfordrere 2015.

Et år hvor vi er rykket mere og mere sammen,i takt med besparelser og sorte skyer i form af salg, Outsourcing og / eller salg af aktier.

Vi kæmper for SAS, vores arbejdsplads, trods mange års konstante nedskæringer på alt muligt, så kæmper vi fortsat for SAS, vi kæmper fortsat mod social dumpning, i form af amoralske flyselskaber, hvis aktiviteter resulterer i en underminering af det Danske model.

Vi bliver støttet af flertallet af arbejdspladser i hele Europa, vi bliver støttet af flertallet af politikker, i kampen for at bevare danske værdier på danske hænder.

Senest har SAS meddelt at de ønsker et delsalg af SAS, i form af salg af vores arbejdsplads SGH,som vi desværre allerede har set resultatet af andre steder og dette til trods for, at hverken vores politikkere eller andre aktie ejere forlanger det.

Når vi igen og igen sætter spørgsmåls tegn til dette, til vores øverste ledelse, er det eneste svar : Vi ønsker variable omkostninger !

Variable omkostninger, hvad er det, der ønskes? vi har i årene med store vanskeligheder, rykket sammen om SAS, vi har indledt aftaler om medarbejder betalt ferie uden limit ( i virkeligheden arbejdsdeling ) vi har uddannet os i sløje perioder, og vi har arbejdet over, når SAS har ønsket dette.

Ønsker SAS flere variable omkostninger, så snak med os ! Vi er klar !

Vi er en arbejdsplads med ansatte der bliver her et helt arbejdsliv, vi har set ledelse komme og gå, tit med forskellige strategier, nu er det salg af værdier, der er ” oppe i tiden ”

Vi lever af vores kunder, vi arbejder på højtryk når resten af Danmark holder ferie, det gør vi gerne og det fortsætter vi gerne med, men værdsæt vores indsats SAS ledelse, istedet for at se os som en belastning.

Kunder kan kun blive tilfredse, hvis firmaets ansatte har et trygt og godt arbejdsliv.

Med denne “hilsen” till SAS ledelsen, siger vi bare :Vi er klar,! tag i mod det, for vores arbejdsplads skyld – for Danmarks skyld – for vores kunders skyld

For os der i dagligdagens betjener alle vores kunder, med de udfordringer vi ser hver dag :

Øget belastning – korte connection tider –  kantinens åbningstid – afvikling af frokost,- Aros – dårlig familie mønster – uhensigtsmæssige tørne – ombygninger af lufthavnen – trange forhold – trods dette og meget andet, er vi fortsat ekstrem omstillings parate, Det får vi ikke kredit for ved at frasalg, men det vil klubben gerne takke jer for og med dette ønsker vi jer  en dejlig jul med familien og et fantastik 2016.

Klubben fylder 70 år, dette er ikke tilfældigt, det er resultatet af kammeratskab og sammenhold.

.

Bestyrelses Valg

10 dec.

Stemmeudvalget meddeler resultatet af valget af 3 bestyrelsesmedlemmer i Eks. Arb. Klub.

Michael Marstrand ( Pyrus ) 527 stemmer

Bo Larsen  421 stemmer

Sezer Canbaz  241 stemmer

Paw Karslund  203 Stemmer

Søren Hansen 192 Stemmer

De 3 øverste ( med Rødt ) er hermed d.d. valgt

En stor tak til Paw Karslund mangeårige arbejde for kollegaerne

Og en stor velkomst til Sezer Canbaz.

Stemmeprocent 78.3 %

 

Storm og Bombetrusler

2 dec.

En bombetrussel i terminal 3, hvor myndighederne valgte at evakuerer passager, samt en storm ved navn Gorm, hvor vi oplevede at containere og andet materiel fløj rundt lufthavnen, har kollegaerne efterspurgt at få information og action fra deres ledere i sådanne tilfælde.

Klubben var til stede i baghallen under bombetruslen, vi oplevede, at der ingen ledere var til stede og måtte selv bede kollegaer om at stoppe arbejdet i kbh. aflæsningen, da vi erfarede at OC, som ligger i den ende af hallen, var blevet evakueret. Efterfølgende  er der naturligvis opstået tvivl om det var sikkert at arbejde i baghallen, der jo deler væg op mod Terminal 3.

Under ” Gorm ” opstod der igen tvivl om hvornår det var sikkert at arbejde og hvornår det ikke var.

Klubben har sat den manglende information, på dagsorden på næstkommende  SU, med ønske om at der kommer langt bedre action og information, i sådanne tilfælde.

Vi er også vidende om at miljøsorganisationen arbejder med holdbare løsninger fremover.

Alle har pligt til at søge for sin egen og sine kollegaers sikkerhed, en leder kan i samråd med en miljø repræsentanter træffe foranstaltninger af forskellig art, der sikrer at ingen kommer til skade, herunder at meddele at der ikke må udføres arbejde, indtil andet meddeles.

Både storme og måske trusler af forskellig art er vores hverdag, og vi forlanger og forventer at der hånd om vores sikkerhed.

Hvis man næste gang ikke kan få fat på leder i lig. tilfælde, skal man altis huske på at man selv har et ansvar for ikke at udsætte sig selv eller andre for liv – ære og velfærd.

 

Opnormeringer og Byttevagter

Bestyrelsen har den 16 nov. indgået flg. aftale med firmaet og har den

17 nov. tiltrådt aftalen :

Aftalen :

Opnormeringer permanet:

Pr. 1 december opnormeres 10 stk 75% deltidskollegaer til 100% permanent, (disse 10 skal være på fast aftenskift indtil sommertørnens afslutning og kan tidligst komme på normal 2 skift derefter.

Ligeledes er aftalen at 10 stk 50 % deltidskollegaer opnormeres permanent til 75%.

Opnormeringen sker efter anciennitet.

Med denne aftale har vi ligeledes indikationer på, at der i den kommende sommertørn, arbejdes på at bevare fordelingen mell. dag og aften på alle tørne.

Det skal pointeres at det er helt frivilligt om man takker ja til denne opnormering.

Byttevagter :

Ligeledes er der indgået en aftale, at fra 1 december er byttevagter givet frit, dvs. at alle uanset kvalifikationer kan bytte frit-( LM til Chauffører og omvendt) og der vil heller ikke være restriktioner på flykunde kvalifikationer.

Eneste restriktion vil fremover være at byttet skal foretages senest 5 dage før- hvis et byt ønskes med kortere varsel, skal man have tilladelse af Skiften / Leder.

Vi håber at denne aftale vil bringe vores gode bytteordning tilbage på sporet, så vi igen i større udstrækning bestemmer vores arbejdstid.

 

Tur rundt på stuer og hal

16 November

Vi kommer en tur rundt på stuer og hal.

18 Nov.– Hallen ( opholdsstuen ) kl. 12-14

24 Nov.– B6 + B10 kl. kl. 12-14

25 Nov –12 Timer og Bager 11.30 -14

7 Dec –Toilet / vand og Cargo kørselen 12-14

8 Dec. — KR-R og COD 12-14

13 Dec. — Aften og nathold fra kl. 21.00

15 Dec — Aften og nathold fra kl.21.00

 

Valg til bestyrelsen

13 november

Valget starter mandag den 16 november og slutter 10 december kl. 13.00.

Der skal vælges 3 bestyrelses medlemmer, der vælges mellem følgende 5 kanditater :

Bo Larsen

Michael Marstrand ( Pyrus )

Paw Karslund

Sezer Canbaz

Søren Hansen

IFØLGE KLUBLOVENDE SKAL DER SÆTTES MELLEM. 1 OG 3 KRYDSER – BESTYRELSEN ANBEFALER AT MAN BRUGER ALLE SINE 3 KRYDSER.

Valget vil i ovenstående tidsrum afvikles af stemmeudvalget, som vil være på klubkontoret i tidsrummet 11-13 ( onsdage 11-16 på alle hverdage.

Natholdet vil blive besøgt særskilt.

I samme tidsrum udleveres en lille julegave på klubkontoret.

 

For sent tørn

13 november

Klubben har fremsendt en anmodning om en overenskomst mæssig betaling, for forsent fremsendelse af tørnen. ( Kr,-208.)

 Tørnen skulle være fremsendt til hver enkel kollega, (enten pr. post eller pr. mail) således at forstå at det skulle være muligt for kollegaen at åbne mailen eller modtage brevet senest Tirsdag den 3 november kl. 16.00.

Bemærk at det ikke er tidspunktet du åbnede mailen, men hvornår den er afsendt til dig !

 Hvis du mener at have modtaget mail eller brevet med din tørn senere end ovenstående dag og tidspunkt, bedes du komme her på klubkontoret og underskrive en tro og love erklæring på at du har modtaget den forsent, således at vi kan fremsende et krav om betaling.

 

Generalforsamlingen

10 November

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus

Regnskabet blev godkendt med applaus

Følgende blev valgt på GF :

Formand / Tillidsmand Bo Nielsen

Helge Henriksen Bestyrelse KR-R

Toke Rubeksen Bestyrelses sup. Deltids

Villy Bondesen Bestyrelse sup. Crew- Cargo kørelsen -Toilet og vand

Steen Petersen Bestyrelses sup. Crew- Cargo kørelsen – Toilet og vand

Stemmeudvalg –  valgt er :

Formand : Claus Delasson -Tommy Svensson – Jesper Balling – Michael Nord – Shahaid Butt – Brian Holm

Stemmeudvalg sup – valgt er :

Michael Thomsen – Kim Viggo – Rahat Hammed

Billags kontrollanter :

Mikal Holm – Tommy Svensson – Claus Delasson.

Kampvalg til 3 bestyrelsesposter, opstillede er flg.:

Bo Larsen – Michael Marstrand ( Pyrus ) – Paw Karslund – Sezer Canbaz – Søren Hansen.

Stemmeudvalget meddeler hvornår valget starter. !

 

 

Kollegaerne i SGH vil SAS !

Klubben har på et S.U. ( samarbejdsudvalg ) møde i torsdags den 22 oktober, og igen på et HSU ( hovedsamarbejdsudvalg ) møde den 23 oktober udtrykt flg. :

TR. Bo Nielsen og næstformand Jørgen Westerberg, blev for ca.8 år siden kaldt til møde med daværende forhandlingschef Svend Møllenborg og dir. Henriette Ellekrog, hvor vi blev opfordret til at ” slå ring om SAS ” og på den måde sikre en overlevelse og et fremtidig stærkt  SAS.

Vi gik tilbage til kollegaerne og holdningen var, at selvfølgelig skulle vi gå pro aktivt ind for en styrkelse af SAS og på den måde sikre arbejdspladsen.

Resultatet kender vi , først indgik vi lønfrys, dernæst oplevede vi smertefulde reduktioner i mandskabet, samtidig med mere arbejde, større arbejdspres, flere fremmøder, ligesom vi hvert år i 8 år, har vi set budget besparelser efter budget besparelser.

Kollegaerne ”slog ring” om SAS, vi ser nu et styrket SAS og hvad er så resultatet : SAS ønsker en skilsmisse med SGH. !

Ekspeditions arbejdernes klub medlemmer ønsker ikke en skilsmisse med SAS, vi vil gerne vedblive med at leverer kvalitet og være med til at sætte SAS på verdenskortet, som det mest punktlige selskab, og som fortsat skal vinde priser.

Dobbelt ærgerligt er det, at det er SAS´s topledelse alene, der ønsker en skilsmisse og ikke et krav fra kreditorer / banker m.m. med den begrundelse at de ønsker variable omkostninger. Altså et fordyrende mellemled, som vel gør det dyrere ?

Set i lyset af dette fakta og set i lyset af vores lange historie sammen, tror vi desværre ikke på en lykkelig skilsmisse, vi opfordrer derfor SAS ledelse til at ”slå ring” om en kæmpe gruppe af loyale medarbejdere, der stadigvæk kæmper for et stærkt og dygtigt SAS.

Der skal 2 parter til en lykkelig skilsmisse, vi håber ikke, at SAS ” bliver en kunde blandt mange ”.

 

 

Ordinær og ekstra ordinær GF

 

23 Oktober 2015

Ekspeditionsarbejdernes Klub indkalder til

 

               Ekstraordinær generalforsamling

 

Tid:       Tirsdag 10 november 2015 kl. 16.15.  

Sted:      3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup

Dagsorden :

Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til nye ændringer i klublovene

——————————————————————————————————————————

Ekspeditionsarbejdernes Klub indkalder til

               Ordinær   Generalforsamling                                                                                                                                                                                                

 Tid:       Tirsdag 10 november 2015 med start umiddelbart efter den ekstraordinære   generalforsamling.

Sted :     3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup

 

Dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab

4. Kontingent

5. Orientering fra miljøassistenten

6. Indkomne forslag

7. Valg

8. Eventuelt

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, lønnummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6 dage før generalforsamlingen.

 

Der serveres mad og øl efter GF, tilmelding til spisning på mail til : ole.johansson2@sas.dk 

 

Uenighed omkring omfanget af OT

Tirsdag den 20 Oktober

Klub / 3F – Ledelsen og Dansk Industri afholdte Mandag den 19 Oktober, første mæglingsmøde vedr. klubbens påstand om systematisk og planlagt overarbejde.

Der kunne ikke opnås enighed, klubben forbeholdt sig ret til at videre føre sagen i det fagretslige system, såfremt overarbejde fortsætter i samme omfang.

 

RyanAir opgiver den sidste retsag mod klubben

13-10

Ryan air har nu meddelt, at de trækker sagen mod klubben i arbejdsretten. Ryan havde indklaget klubben i både landsret og arbejdsret, ( for en happening i sommers /velkomsten til Ryan )

Denne samme sag blev først behandlet i fogedretten, som afviste den, Ryan appellerede til landsretten og opgav senere, den samme sag i arbejdsretten har Ryan nu opgivet at fører i arbejdsretten.

Status er derfor :

 • Ryanair tabte sagen mod klubben i fogedretten
 • Ryanair tabte sagen i Arbejdsretten
 • Ryanair tabte, (hvad de troede), de kunne anke arbejdsretsafgørelsen til EU.
 • Ryanair opgiver at føre sag mod klubben i landsretten.
 • Ryanair opgiver at føre sag mod klubben i arbejdsretten.

Den Danske model har virket, vi har stået sammen og vundet, Ryanair må konkurere som alle andre på lige fod. Ryanair´s politik og service er en sag, mellem dem der køber billet hos Ryan. Vi håber at rejsende nøje undersøger, hvad den reelle pris er på deres billetter og at de overvejer om, de få penge, de nogle gange kan spare på en billet med Ryan, er det værd.

 

Tillykke til SAS

Tillykke til SAS

SAS modtager forskellige priser, tillykke med det, kollegaerne har ligget vandret hele sommeren, vi har fået flere fly, mere volume, med mindre personale.

Vi glæder os over SAS gode resultater og håber at SAS påskynder kollegaerne på forskellig vis, b.la. ved ikke at stramme skruen i den kommende vinter.

Lidt malurt i bægret skal der desværre lyde, vi havde foretrukket flere opnormeringer/ flere ansatte i stedet har vi set overarbejdstimer i antal, vi aldrig har set i vores 70 års historie.

Når nu kollegaerne i disse travle tider er i stand til at give vores kunder topservice og vinde priser, må man vel forvente at SAS, lige stopper op og overveje om det nu også er så klogt at sælge os.

 

Første mæglingsmøde

J.nr.: 15-34312 JPC/LK                                                                                           8. oktober 2015

SAS Ground Handling Denmark A/S, Københavns Lufthavn 3, 2770 Kastrup – Systematisk overarbejde   

Der er aftalt mæglingsmøde i sagen Mandag den 19. oktober 2015 kl. 10.00

med formøde kl. 9.30 på virksomheden.

Vi skal bede jer om at deltage i mødet med en afdelingsrepræsentant og tillidsrepræsentanten.

Undertegnede forhandlingssekretær deltager som repræsentant fra forbundet.

Venlig hilsen

Jens Peter Christensen

Ole Donbæk Jensen

Faglig sekretær

 

44 skarpe

07-10-2015

Klubben har i samarbejde med Cargo spirit – SAS Prosa – HK fremført  foreløbig nedenstående 44 spørgsmål på et ekstraordinært SU møde D.D.

Vi håber at modtage uddybende svar på spørgsmålene og henviser foreløbig til referat, når referatet foreligger, sender vi det ud via Talsmænd og Bestyrelse.

 • Hvad skal sælges?
 •  Hvilke arbejdsfunktioner bliver berørt?
 • (indtjekning, crewcar, specialopgaver, de-icing mm.  Vigtigt at ledelsen svare udtømmende på spørgsmålet).
 •  Hvad er de praktiske og økonomiske konsekvenser for medarbejderne?
 •  Er alle sikret deres job?
 •  Hvem er køberen præcist?
 •  Fortsætter vores egen ledelse?
 •  Har Aviator eneret på handling af SAS? Og hvis ja, hvor længe for hvilke opgaver?
 •  Hvorfor er det lige netop Aviator der er lavet samarbejde med?
 •  Mener ledelsen at Aviator er økonomisk funderet til at overtage så stor en opgave? Hvis ja hvad mener ledelsen om de forgange års økonomiske resultat i Aviator?
 •  Skal SAS delen være i separat selskab?
 •  Bliver Spirit berørt direkte eller indirekte med f.eks. Cargo-kørsel.
 •  ID-billetter.
 •  Overdrages personalefiler – og i hvilket omgang?
 •  Medarbejderbetalte fridage (man har på forhånd ønsket en eller to ugers MBF/medarbejderbetalt Frihed) som trækkes over lønnen med lige store del hver måned i gennem et kalenderår.Ordningen er frivillig.
 •  Intern anciennitet, forstået som f.eks. ret til at få bestemte tørne eller stillinger, hvis anciennitet er et kriterium.
 •  Kapitalpensionsordninger. SAS har en særlig kapitalpension (eller et afsavnstillæg). Kan/vil det fortsætte eller vil man kapitaliseres det?
 •  Feriesystem forstået som måden man lægger folks ferie på og evt. de systemer der måtte være for at ønske bestemte ferieperioder.
 •  Seniorordning ved fratræden før pensionsalder. Der er et aftalt beløb 1800 kr. pr. mdr. op til pensionsalder.
 •  Arbejdstid og arbejdstidens tilrettelæggelse
 •  Udlevering af arbejdstøj (Mængde/Pointsystem, Selvvalgt  indkøb)
 •  Aftale for: Fleksjobbere og Arbejdsprøvning og Sygemeldt – barsel
  Arbejdsskadesag/Erstatningsansvarssag
 •  Sundhedsordning
 •  Forsikring
 •  Motionsrum, Massage, akupunktur
 •  Kaffe/vandordninger.
 •  Afskedigelsesprocedurer – hvor der må vælges dobbelt op, f.eks. skal der fyres 50, må de vælge mellem 100. (Aftale)
 •  Hvis SGH er partner i forskellige projekter.
 •  Opsigelse af goder: Hvornår er det et gode, der kan opsiges, og hvornår er det en forudsætning for ansættelse
 •  Talsmandssystemet (ud over det der er beskrevet i OK/HOA mm.):
 • Uddannelse:
 • Hvis firmaet har lovet indgåelse af aftale om uddannelse
 • Hvis medlemmet har gennemført første del af erhvervsuddannelse, men skal have lavet ny uddannelsesaftale om den sidste del af uddannelsen
 •  Har medlemmet sin anciennitet i fht. Retten til selvvalgt uddannelse med over ved en overdragelse?
 •  F.eks. hvis medlemmet ikke har forbrugt sin uddannelsesret i 2011 – 2012 – har de så anciennitet pr. 2013 på 6 uger (Industriens overenskomst)
 • Hvis der er indgået aftale om frihed til gennemførelse af selvvalgt uddannelse (jf. overenskomsten) og medlemmet har betalt for kurset, hvad så?
 • Medlemmet deltager i et længerevarende uddannelsesforløb på f.eks. 1 dag om ugen i 20 uger, kan de fortsætte kurset ?

 

Overarbejde

6 Oktober

Overarbejde

Klubben har indsendt et såkaldt uenigheds referat vedr. systematisk overarbejde, idet overenskomsten beskriver at man så vidt muligt skal undgå overarbejde.

Klubben påberåber sig systematik. firmaet har en anden argumentation, denne argumentation syntes vi. er mest reelt at de selv forklarer.

Der er intet dramatik i dette, man har lov til at være uenige, indsendelse af et uenigheds referat betyder at man i første omgang indkalder til et mæglings møde mell. parterne, hvis man ikke kan blive enige der, indkaldes til et såkaldt organisations møde, hvor det er organisationerne sammen med os, der skal forsøge at finde en løsning eller et forlig, hvis dette ikke kan lade sig gøre, har organisationerne mulighed for at sende sagen til en såkaldt faglig voldgift i arbejdsretten.

En af vores grunde til indsendelse af sagen er at vi havde foretrukket at deltids kollegaer kunne få fuldtid, istedet for at timerne er gået til overarbejde.

 

SGH / Aviator

2 Oktober

SAS PLANER OM AT OUTSOURCE SGH – ER EN DÅRLIG STRATEGI OG EN FORKERT BESLUTNING – DET GIVER USIKKERHED FOR MEDARBEJDERNE – MEN VI ER IKKE BANGE FOR FREMTIDEN !

SAS har meddelt at man har indledt et såkaldt letter of intent vedr. salg / overtagelse af SGH til Aviator.

Vi mener der er noget usikkerhed om hvorvidt der er tale om en såkaldt virksomhedsovertagelse eller et aktie salg, idet der juridisk er en forskel, omkring rettigheder og pligter.

Vi har i samarbejde med andre faglige klubber i SGH og 3F, sendt en række spørgsmål til vores ledelse, som vi beder om at få svar på ved et ekstraordinær SU, som afholdes snarest.

Spørgsmålene er omfattende og handler selvfølgelig om konsekvenser og fremtid for kollegaerne, når spørgsmålene er stillet på det ekstra ordinære SU og vi forhåbentlig har fået fyldestgørende svar, offentliggøre vi det her på hjemmesiden.

 

Talsmandsmøde omkring tørne

1 Oktober

Klubben/ Talsmændene var i dag til møde med ledelsen.

Vi fik præsenteret firmaets tørne. Talsmændene kunne ikke se nogen muligheder for forbedringer  af disse tørne, når rammerne for tørnen lå så fast som de gjorde. Derfor besluttede talsmændene at gå tilbage til kollegaerne, for at høre dem, om de kunne se muligheder i ændringsforslag der kunne give bedre tørne.

Mange ting var oppe, bla. omkring belastningerne, som vi ikke mente kunne fortsætte, vi er nødt til at have flere hænder, ligesom det blev nævnt at der var for mange aftenvagter kontra dagvagter.

Klubben havde tidligere forslået at man skruede en rigtig god aftentørn sammen på 16 mand og åbnede mulighed for at også 75% kollegaer kunne søge denne 100% tørn, for på den måde at finde 16 frivillige der kunne se en fordel i en ren aftentørn. Dette ville nemlig betyde fifty / fifty aften og dagvagter til resten. Dette ville firmaet nu gå tilbage og regne på.

Så det der sker nu er at talsmændene kommer tilbage på holdene og viser ledelses tørnen og hører hvad kollegaerne siger til dette, samtidig afventer vi om det lykkedes firmaet at skaffe 16 frivillige til aftenskiftet.

 

 

Tørne tørne tørne

30 sep.

Ledelsen præsenterede d. 29 september, et nyt tørnoplæg for klubben´s  tørnudvalg. Ledelsen mente at det var det længste de kunne strække sig og kunne ikke forhandle yderligere omkring klubbens mange oplæg/ forslag.

Det nye i tørnene var i store træk:, lidt mindre aftenvagter for den store gruppe, men stadigvæk ikke en lige fordeling af aften og dagvagter, som jo betyder en skæv fordeling af belastningen.

Et af klubbens forslag var at man udvidede det faste aftenskift, med frivillige ansøgere, dette har man tildels  gjort, men ikke i det omfang, så det kunne resulterer i en ligelig fordeling af aften og dagvagter, som vi igennem årene tidligere har set.

Vi blev også præsenteret for helt nye tørne, vagter fra 10.30 – 15.30, det er ikke acceptabelt.

Vi mener at firmaet har lænet sig op af et konsulent firma, der er kommet med løsningsmodeller for trafik dækningen, i stedet for, som vi altid har gjort, været samarbejdspartnere og løst trafikdækningen.

Lige PT har vi svært ved at se en åbning for en forhandlings løsning, vi stiller gerne op, og har kun det krav, at vi vil høres, vi vil tages alvorligt, når vi fremfører talsmændenes og kollegaernes forslag og input, samtidig med vi er parate til at løse trafikdækningen.

Så om tørn forhandlingerne er brudt sammen ved vi faktisk ikke, men et er sikkert, det nuværende tørnoplæg er ikke acceptable og bliver ikke med os som samarbejdspartnere.

Vi håber på en forhandling, ellers må firmaet dikterer tørnene og sende dem ud.

Klubben vil altid være åbne over for at producerer tørne, der dækker trafikafvikling, vi ser imidlertid en øget belastning, fordelt på kortere vagter og har faktisk indikationer på at belastningen er steget med op til 50 tons i kvartalet, med færre ansatte. Det forholder vi os til, vores prioteringer er derfor : ligelig fordeling af gode og dårlige vagter – sikring af familie mønstret og uændret belastning i forhold til belastningen i 1999.

I skrivende stund er vi ved at planlægge et møde med talsmændene i morgen torsdag den 1.10, som kan få præsenteret ledelsens tørne. Fortsætter følger !

 

Tørn nyt

24 september

Klubben har nu afholdt flere møder med ledelsen omkring tørne, vi har fremført de argumenter og forslag som er indkommet i klubben.

Det er jo ingen hemmelighed at klubben anser disse tørne, som noget af det værste vi har set. Vi er jo låst fast i at lave tørne der sikrer trafikafviklingen og behovstallene, men vi er nødt til at sikre at vi har mulighed for at få vores privatliv til at fungere.

Ændringsforslagene var så mange og omfattende at firmaet, så en mulighed i at ” ryste posen ” og starte forfra. Vi har fremlagt alt hvad vi har fået af input og vi afventer nu et nyt oplæg og vender tilbage.

Næste tørn møde er på tirsdag.

 

Tørne

22 september

Klubben har nu fået præsenteret firmaets oplæg til vintertørnen.

Tørnoplægget er sendt videre til talsmændene, ikke overraskende mener vi ikke at tørnene er tilfredsstillende, først og fremmest går vi efter rettelser, der sikrer at ” gode og dårlige vagter ” bliver retfærdigt fordelt, det mener vi ikke det nuværende oplæg sikrer.

Der bliver nu afholdt en række møder mell. klub – ledelse og talsmænd, for at sikre acceptable tørne, der tilgodeser trafik dækningen og kollegaerne. Ligesom vi håber på at der kan opnås et resultat der er ikke gør det nødvendigt at se overarbejde i den målestok vi har set over sommeren. Bemærk at vi skelner mellem overarbejde og mertid, i det, mertid til kollegaer på deltid op til fuldtid, er ønskeligt.

 

Intensions aftale

8 september

På et ekstra ordinært SU møde i dag, er det blevet os meddelt at SGH minus Spirit har indgået en intensionsaftale ( Letter of intent) med Aviator / Moderselskab med henblik om et fremtidigt salg af SGH.

 

Fysisk hårdt arbejde

28 August

Det tager virkelig hårdt på helbredet at proppe kufferter i fly i Københavns Lufthavn. Hver tredje bagageportør har smerter i lænden, hver fjerde ondt i skuldrene og et tilsvarende antal smerter i knæene. Det er betydeligt flere end andre ufaglærte, som også har løftearbejde.

Sådan lyder den håndfaste konklusion fra undersøgelse blandt 1.827 bagageportører, som videnskabsfolk fra Syddansk Universitet og Bispebjerg Hospital har lavet.

http://www.fagbladet3f.dk/nyheder/fagligt/c71da57605b84c47995d426e6e7226ae-20150305-ny-forskning-kuffertslbere-bliver-hurtigt-slidt-ned

 

Miljø valget i hallen

18 August

Så er miljøvalget i hallen afviklet

Valgte Miljørepræsentanter i hallen for perioden 2015-2017

Erik Sørensen 48 stemmer

Martin Petersen 49 stemmer

Finn G Petersen 58 stemmer

Niels Lau Christensen 61 stemmer

Kim Jørn Olsen 61 stemmer

Ikke valgt

Henrik RT Petersen 42 stemmer

Det samlede valg resultat for samtlige miljørep. vil hurtigst muligt blive opdateret på miljøorg. egen ” bjælke ” øverst på denne side.

Massage og Akupunktur

14 August

Ivan Als tilbyder akupunktur og massage til trætte/ belastede muskler til alle i KR. Massagen er ud over at være behagligt for bevægeapparatet, medvirkende til at man kan afhjælpe en begyndende skade.

Ivan er imellem tiden blevet uddannet Akupunktur.

Har du brug for massage eller akupunktur, så skriv dig på listen som hænger ved indgangen til motionsrummet C 35, eller kik over og få en aftale med Ivan.

 

Mobil tlf. og kørsel i lufthavnen

10 Aug

En kollega har idag fået 1500 kr,- i bøde for at snakke i mobiltlf. i en Linde af en civil politipatrulje, politiet fortæller ligeledes at de i nærmeste fremtid kører en kampagne på netop dette i lufthavnen.

Hvor uretfærdigt det end lyder, er der dispensation for at snakke radio under kørelsen, dette skal dog foregå betryggende og uden gene og risiko. Hvad forskellen er på radio og mobiltlf. kan vi ikke svare på. Klubben anbefaler dog at der parkeres før der svares i radioen.

Vores kollega modtager gerne 10 kr,- i donation fra alle, for denne oplysning :-)

 

Ryanair

30 juli

Ryanair har den 29 Juli meddelt at den ankede sag mod klubben i landsretten er opgivet.

 • Ryanair tabte sagen mod klubben i fogedretten
 • Ryanair tabte sagen i Arbejdsretten
 • Ryanair tabte, (hvad de troede), de kunne anke arbejdsretsafgørelsen til EU.
 • Ryanair opgiver at føre sag mod klubben i landsretten.

 

Byttevagt restriktioner

30 Juli

Byttevagts restriktioner.

Igennem årene har vi oplevet flere og flere restriktioner på byttevagter, som har resulteret i at kollegaer ikke kan komme af med vagter.

Tidligere har det været særdeles let, man skrev en byttevagt, fik den godkendt af en leder. SLUT.

Nu er det således, at der er restriktioner, på job funktion kvalifikationer og på kunde kvalifikationer, som igen betyder at der skal skrives mail frem og tilbage, før endelig godkendelse eller afslag.

Vi har igen den 30 Juli, løftet problematikken over for ledelsen, som modsat har lovet at vi kikker på restriktionerne på byttevagterne og kun har de restriktioner som er nødvendige for en tilfredsstillende drift.

 

 

Deltids kollegaer på overtid

30 Juli

Deltidskollegaerne har i mange tilfælde, haft mulighed for at få tildelt timer så det svarer til en fuldtids ansættelse, (trods at det er noget af et kunststykke med deres tørn) det er glædeligt.

I mange tilfælde har deltids kollegaerne fået så mange timer at  det er blevet til decideret overtid, altså flere timer end normal uge/ md. norm. (37 timer pr. uge)

De deltidskollegaer som har kontrakt udløb til efterår/vinter, skal være opmærksom på at såfremt man har overtid de sidste 13 uger, bliver de modregnet i understøttelsen.

 

Overtid / Mertid

28 Juli

Overarbejde på ” dagen ” kan selvfølgelig ikke undgås i en branche som vores: Når der er tale om såkaldt planlagt overarbejde, dvs. at man tilbyder overarbejde dage og uger frem, foretrækker klubben at det er vores deltidskollegaer, som får tilbudt fuldtids tørne og er det ikke tilstrækkeligt : Flere ansatte.

Overenskomsten taler om at, man såvidt muligt skal undgå overarbejde.

Deltids kollagernes tørne er skruet sådan sammen, at det giver meget få eller slet ingen fridage, såfremt man skal ” ramme ” noget der ligner fuldtid, derfor er det nødvendigt og ønskeligt at det sker som mertid på dagen, eller endnu bedre at deltids kollegaerne får fuldtidstørne, enten permanet eller midlertidig.

Klubben ( og overenskomsten ) skelner derfor mell. mertid og overtid og i det øjeblik, en deltids kollega ” rammer ” et gennemsnit på 35 / 37 timer om ugen er der tale om overarbejde.!

Husk at såfremt man har brug for flere timer end sin tørn, er der rigtig mange vagter til salg, så hjælp din kollega, tag en byttevagt.

 

1 2 3 5