Informationsmøde

Kære kollegaer

Klubben indkalder til informationsmøde onsdag den 7. september kl 16.00 i 3F Kastrup.

Dagsorden :

Igangværende forhandlinger med ledelsen vedrørende nye lokalaftaler.

Vi opfordrer alle, som har mulighed for at deltage, om at møde op.

Hilsen Klubben