Info fra SAS Pilot Group

“Desperate times call for desperate measures” må være tanken bag, når Simon Pauck Hansen og Anders Mark Jensen fra FPU står arm i arm i en artikel i Berlingske, som forsøger at kaste smuds på DPFs formand, forening samt Dansk Metal. Indholdet i artiklen er i sig selv ikke så interessant, da den er baseret på faktuelt forkerte påstande, som nemt kan tilbagevises.

 

Derimod viser bagmændene tydeligt den desperation de befinder sig i, når de forsøger sig med perfide personangreb på en hovedmodstander i den nuværende konflikt. SAS og FPU har tydeligvis endnu en gang planlagt denne rejse sammen, med det ene formål at udradere SPG og vores medlemmer fra selskabet og nu frygter de at deres plan er i fare. 

Vi ved, hvor den SMS, som artiklen henviser til, blev sendt fra og vi ved også hvem der har fortalt historierne til journalisten på Berlingske. Som det vedlagte til denne info viser, var “SMS’en” et billede af en e-mail fra Metal Luftfart, i forbindelse med at Dansk Metal vurderede, om man skulle forhandle en overenskomst for kabineansatte i Malta Air i Billund. Denne dialog omhandler ikke på noget tidspunkt piloter eller pilotaftaler og involverede heller aldrig Henrik Thyregod. Dette beviser at hele artiklen er bygget på et falsum.

Et uddrag af påstandene og vores svar til dem:

– ”I al hemmelighed forhandler tillidsfolk fra SAS med Ryanair om en aftale, der kan bringe det irske selskab tilbage til Danmark”

Dansk Pilotforening fører ikke forhandlinger med Ryanair. DPF fører udelukkende forhandlinger med SAS. Hvis der havde været forhandlinger med Ryanair om en pilotoverenskomst, så ville det have været i regi af Dansk Metal.

Ryanair er allerede i Danmark (Malta Air) og har opereret uden overenskomst med base i Billund siden 2021. Selvfølgelig skal de have mulighed for at få en god dansk overenskomst, men sådan en forhandling ville foregå i Dansk Metal og ikke i Dansk Pilotforening. Henrik har været i Billund i anden sammenhæng, og har ved denne lejlighed talt med nogle Malta Air piloter, om hvordan man(de) organiserer sig, og det har aldrig været en hemmelighed, men derimod været diskuteret med SAS-ledelsen allerede i marts, uden det gav anledning til problemer.

– ”Det her viser med tydelighed, at man ikke mener, at SAS skal have en fair chance. Vi kan nu se, at vores tillidsfolk med Henrik Thyregod i spidsen er villige til at gå i strejke i SAS, mens de samtidig underbyder egne vilkår og giver konkurrenter mulighed for at komme ind og tage vores forretning fra os”

Metal Luftfart har til formål at organisere og tegne overenskomster for teknikere, kabineansatte og piloter. Vi har ingen interesse i at tegne overenskomster, som underbyder eksisterende vilkår og den nye aftale i Maersk er en rigtig god overenskomst, både for virksomheden og de ansatte. FPU har derimod underbudt en eksisterende aftale, ved sammen med SAS at overenskomstdække Connect og Link på væsentligt forringede vilkår i såvel Danmark, Norge og Sverige, og dermed forårsaget at over 1.000 opsagte piloter og stewardesser ikke kommer tilbage i arbejde i SAS som aftalt.

aftalt.

– ”SAS er fanget i Dansk Metals ambition og kamp for at nedkæmpe FPU. Vi kan ikke få en konkurrencedygtig overenskomst med vores piloter, samtidig med at de er klar til at lave en aftale med Ryanair under markedsgennemsnittet”

Der eksisterer faktuelt ingen aftale med Ryanair, så Simon Pauck kan naturligvis ikke underbygge dette postulat. Som tidligere nævnt har der aldrig været forhandlinger om en pilotaftale mellem Dansk Metal og Ryanair. Når det er sagt, så vil Dansk Metal altid afsøge muligheden for at tegne gode overenskomster til gavn for alle skandinaviske piloter. Det vil også være i SAS’ interesse, at Dansk Metal sikrer ordentlige vilkår for konkurrerende selskaber der opererer i Danmark.

Det kan derimod konstateres, at SAS ved hjælp af FPU har underbudt overenskomsten i SAS Scandinavia, hvilket har tvunget os til at tilbyde 25% i besparelser, mod at arbejdspladserne i Connect og Link forbliver hos os, så de opsagte kan komme tilbage.

– ”Nye oplysninger om forhandlingerne giver ledelsen i DPF et ”forklaringsproblem” både over for medlemmerne og offentligheden”

DPF fører ikke forhandling med Ryanair eller lignende. Hvis der var sådanne forhandlinger, ville de føres udelukkende i Dansk Metal.

– ”De er tilsyneladende klar til at lave en overenskomst, som er dårligere end den, de selv arbejder under i SAS”

Den nye aftale med Maersk Air Cargo er en rigtig god aftale. Langruteproduktion med fridage hjemme og en god fast løn, som i øvrigt ligger langt over FPUs til lejligheden opfundne begreb ”markedsvilkår” for Link, Cityjet, Connect osv., hvor man kan sættes ned i tid og løn, afhængig af selskabets behov. Toplønnen når man efter 18 år, hvor det i SAS tager 24 år og den vil være på samme niveau, som det SPG har tilbudt SAS i SAS Forward.

Det er ingen hemmelighed, at vi som SPG-medlemmer og SAS-piloter står i en presset situation. At man fra modpartens side nu, i stedet for at forholde sig til forhandlingerne i forligsinstitutionen, forgæves forsøger at rette personlige angreb mod de ledende personer i forhandlingerne er uendelig trist. Desværre ser vi endnu en gang et andet FH-forbund blive anvendt som nyttige idioter i denne sammenhæng. 

NSF, SNF og SPF står samlet bag DPF og deres formand i vores fordømmelse af denne grundløse sværtekampagne sat i værk af ledelsen i SAS – i samarbejde med FPU.

Vi har givet SAS et særdeles fornuftigt tilbud på en samlet SAS-pilotmodel, hvor vi kunne blive yderligere konkurrencedygtige og samtidig sikre, at vi ikke alle bliver hældt ud af firmaet ved førstkommende lejlighed.

Vi håber alle på en forhandlet løsning med SAS, men I skal vide, at det ikke længere er op til os at komme i mål med den. Bolden ligger hos SAS og de virker ikke villige til at spille den videre. 

Mvh

SPG MEC