Covid-19: Overtallighed

Klubben har på 3 møder haft dialog omkring overtalligheden i KR. Denne seance blev afsluttet i går torsdag eftermiddag.
Vi har til det sidste forsøgt at nedbringe antallet af opsigelser yderligere, men det har desværre ikke været muligt.

Vi havde håbet på, at en jobbank kunne være på plads før der sker opsigelser. Med alle de dygtige, værdsatte og loyale kolleger som mister jobbet grundet Covid-19, er det oplagt en sådan jobbank bliver etableret.
Vi arbejder videre i dette spor og vender tilbage når der er nyt i denne forbindelse.

Nu har ledelsen sendt information ud til alle kolleger i SAS DK på mail og SMS, om proceduren for opsigelse. Læs dette grundigt og hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os i klubben.
De af kollegaerne som den 29. juni 2020 desværre modtager en opsigelse, opfordres til at deltage i et vejledningskursus via det nye Jobcenter i lufthavnen. 3F Kastrup har været med til at udforme indholdet og det er der, kollegerne kan få hjælp til de praktiske ting og få en plan for uddannelse til nye jobmuligheder.

Med venlig hilsen Klubben