Opsigelse af lokalaftaler

Kære kolleger

SGH opsiger alle vores lokal aftaler:

Da COVID-19 ramte med fuld kraft i marts måned, bidrog Ekspeditionsarbejderne med en midlertidig aftale om lønnedgang på 13 %. Vi betalte i form af vores lokalt aftalte pension og vores ekstra bidrag til Fritvalgskonto. Samtidig fik firmaet massiv støtte fra staten via de hjælpepakker, der blev aftalt i tre-partsforhandlingerne med bl.a. lønrefusion og støtte til faste omkostninger.
Modydelsen var at firmaet ikke måtte opsige kolleger.
Nu er SAS trådt ud af hjælpepakkerne, og vi har betalt anden gang med mange opsigelser, da trafikken stadig er på et historisk lavpunkt.
Vi kommer til at betale en tredje gang over skatten, for at staten kan finansiere de kæmpe tilskud SAS og andre firmaer har fået fra velfærdssamfundet.

Efter en uge med grusomme massefyringer, har SGH DK i dag fredag , valgt at opsige alle vores lokalaftaler.
Så i vores optik skal Ekspeditionsarbejderne tilsyneladende betale hele COVID-19 krisen, og gøre det de næste mange år frem. Det er tankevækkende og ganske urimeligt.
Klubben har hele tiden sagt, at så længe der er COVID-19 krise, deltager vi gerne med midlertidige løsninger, så vi sammen kan komme ud af krisen. Det er åbenbart ikke interessant nok.

SGH holder sig inden for reglerne om opsigelse af lokalaftaler, og der går nu et forhandlingsforløb i gang – men der er stadig noget der hedder etik og moral, og her syntes vi de er ”uden for skiven”.
Vi møder naturligvis op konstruktive som altid – men Ekspeditionsarbejderne skal ikke betale regningen fire gange!

Jobbank:

Der er endnu ingen afklaring om intern jobbank – vi afventer forsat svar.
Ledelsen har udtalt i pressen, “det er medarbejderne, der gør SAS til noget specielt” og “det er tragisk at måtte sige farvel til dygtige, værdsatte og loyale medarbejdere”
Klubben er fuldstændig enig i disse citater.
SAS fastholder prognosen om man først er oppe i gear som før COVID-19 krisen i 2022.
Derfor er det også af allerstørste vigtighed at en intern jobbank bliver etableret, så vores opsagte kolleger, bliver tilbudt at komme tilbage først, når der opstår jobmuligheder i SGH KR.

Med venlig hilsen Klubben