Ryan indklager Klubben

7 April

Ryan indklagede sag mod klubben, genoptages på torsdag den 9 April i fogedretten på Nytorv. Det første retsmøde blev udsat, fordi Ryan fremkom med nye påstande, få timer før retten blev sat. Klubbens advokat havde således ikke mulighed for at forberede sig, det har man krav på i DK.

Da Ryan ligeledes har indklaget bla. klubben i arbejdsretten, for samme sag, forventer vi at fogedretten afviser denne sag, da lovgivningen i DK er at man ikke kan indklages for det samme i to forskellige rets instanser.

Arbejdsretten behandler ovenstående den 12 maj, samtidig behandles ved 2. retsmøde, om de varslede sympatikonflikter mod Ryan, skal erklæres lovlige.

Vi har en forventning om at Ryans indklagede sag mod klubben afgøres den 12 maj, modsat sympatikonfliktens lovlighed forventer vi ikke bliver afgjort den 12 maj.

Den 12 maj bliver der igen en stor Demo- fest foran arbejdsretten, så sæt et stort kryds i kalenderen.