Overarb. / Mertid / Deltid

1 April

Som bekendt opsagde firmaet i forbindelse med den lokale rammeaftale,  5 lokalaftaler. En af disse aftaler var overarb. aftalen. Denne aftale beskrev betingelser og samarbejde mell. klub og firma, når der var behov for OT og Mertid.

Med denne aftale, kunne man i samarbejde, få afviklet trafikken og i flere tilfælde kunne man i samarbejde, give deltids kollegaerne enten en blivende eller midlertidig opnormering. For et par år siden kunne man ligeledes aftale at et vist antal deltids kollegaer hvert år blev opnormeret blivende som fuldtid.

Da lokalaftalen blev opsagt, trådte hoved overenskomsten i kraft, som både har muligheder og begrænsninger.! f.eks. beskriver hovedaftalen at overarb. så vidt muligt skal undgås og hvis det alligevel er nødvendigt, må der på den enkelte kollegaes ” konto ” kun være et begrænset antal OT, før der skal ligge en plan for en afspadsering. Da firmaet valgte denne løsning, er det klart at klubben nidkært følger om dette bliver overholdt.

Klubben skelner mell. overarb. på dagen og planlagt overarb. I sidste md. havde vi over 800 timers overarb, det er i vores verden. ikke overarb. på dagen, men indikerer at der er brug for at deltidskollegaer går op i tid. Som i ved mener firmaet ikke dette, men mener istedet at der skal ansættes flere deltidskollegaer.

Vi anerkender at der i vores branche er behov for OT på dagen, dvs. gøre et fly færdigt når der er forsinkelser, sker tillysninger eller andet Irr. samt en hvis OT. op til højtider.

Som alle ved og ikke overraskende, får deltidskollegaer tørne, hvor der peaks, hvilke betyder at deres belastning er en del højere end fuldtidskollegaer, derfor håber vi at fuldtids kollegaer, når i har brug for at sælge vagter, sælger til vores deltidskollegaer, ligesom vi håber at hvis i overvejer, at få medarbejder betalt ekstra ferie ( hvor man ikke selv bestemmer hvornår dette lægges ) istedet sælger til en deltidskollega.

Firmaet ansætter nu et antal “sommerfugle” på en tidsbegrænset kontrakt, det er klart at vi havde foretrukket mertid til de nuværende deltidskollegaer, men det ville firmaet ikke, og det er ikke disse sommerfugles skyld og derfor vil alle byde dem velkommen og give dem en godt tid herude.