Nu er det NU !

15 års konstante kriser, nedskæringsrunder og fyringsrunder sætter sit præg.

Kollegaernes svar, og hjælp til firmaet, har været løn tilbagehold, lønstop, medarbejder betalt ferie, kurser og uddannelse i ”svage” perioder, nedlæggelse af kantine i Terminal 3 osv.

Sidst stemte kollegaerne Ja til flere fremmøder, så mange, at firmaet fik 171 ekstra fremmøde pr. uge. Resultatet er blevet at belastningen igen igen har fået et hak op af.

Klubben oplever nu blandt kollegaerne en opgivende holding og en motivation, der helt forståeligt, er i bund. Kollegaerne oplever at ledelsen har manglende samarbejdsvilje til at rydde selv de mindste problemer af vejen. Alle ting bliver afvist eller i bedste fald ignoreret.

Eksempelvis kan nævnes tørne, de skal gennemføres, ikke fordi det er smidigt for trafikafviklingen, men mere bære præg af, at det skal gennemføres, fordi man kan.

Vi oplever en manglende vilje til at løse kollegaernes spisetid og afvikling af samme og når problemet med manglede kvalitet og kvantitet i kantine maden tages op, svares dette med en varsling af kantinepriser der skal stige 25 %, samt en varslet p-afgift på 300%

Vi har et hårdt fysisk arbejde med mange skader på bevægeapparatet, men de sidste år har vi oplevet at restitutions tid mellem Peaks er blevet ”en by i Rusland”.

Vi oplever at firmaet, i perioden hvor de beslutter at sælge KR, (som i øvrigt giver overskud) vælger at opsige 5 lokalaftaler. Den ene opsagte aftale, er en gammel aftale om hvordan man samarbejder omkring overtid og overarbejde. Nu ser vi resultatet: Overtid og Mertid fungerer ikke mere.

Vi ser at gode kollegaer som i op til 8 år har arbejdet som deltid ikke bliver opnormeret, men i stedet for opnormering vælger firmaet at ansætte nye 50% kollegaer.

15 års nedskæringer og kriser viser nu sit ansigt. Vi er trætte, nedslidte og demotiverede.

Vores opfordring til ledelsen er, at der skal samarbejde og handling til nu.