AFTALER – det er noget man overholder

15 April

Klubben mener der er mindst to aftaler, der ikke til fulde overholdes  af firmaet.

Den ene frokostafviklingen ( reglerne kan læses her i tidligere artikel på hjemmesiden )

Den anden aftale er  disponeringen af 4 mands arbejde.

Aftale om 4 mandsdisponering er meget enkle :

Der skal disponeres mindst  4 mand til flg. opgaver :

Alle widebody fly ( uanset antallet af con. og bulk)

Tømninger over 1200 kg

Lastninger over 1050 kg.

Denne aftale samt frokostafviklingen mener vi nu brydes mere som en regel eller en undtagelse.

Det er klubben der skal føre bevis for denne påstand, derfor beder vi kollegaerne fra nu af og hver gang der konstateres et brud på disse aftaler, at skrive en mail til klubben, med oplysninger om tid og sted og hvem som har givet anvisningen.

Vi hænger ingen ud, hverken kollegaer eller leder,  dokumentationen bliver anonymiseret, vi skal dog kende afsenderen og man skal være villig til at afgive vidneforklaring, såfremt  dokumentationen eller rigtigheden bliver afvist af firmaet.

Vi ønsker ingen konfrontation med firmaet, men vi mener at der skal udvises gensidig respekt over for de aftaler der er indgået.

Det hele er ikke negativt, vi har som i ved, igennem lang tid påpeget at belastningen er alt for høj, firmaet har svaret os, at nu da skolerne er ved at være overstået, de nyansatte sommerfugle på vej og de meget glædelige permanente og midlertidige opnormeringer, samlet skulle betyde at vi går en fornuftig sommer i møde.

Vi håber meget at firmaet får ret og vi glæder os over travlhed hos vores kunder men vi skal have hænder til det.