Kære kollegaer

Kære kollegaer

Vi fører naturligvis ikke forhandlinger i offentligheden og stiller os derfor lidt uforstående overfor det udsendte brev fra ledelsen.
Kollegaernes ønsker, som vi har båret videre under hele forløbet, har ikke ændret sig.

De er som følger:

• Lige løn til alle – gerne på sigt, men alle ender på samme løn.
• Faste hold – morgen, aften, nat, 2-holdsskift for de resterende.
• Fri hver anden weekend – Gerne ved oprettelse af faste weekendhold for dem der ønsker dette.
• ASH – Her er vi åbne for flere scenarier.
• Længere tørne – Så man kan balancere sit arbejds- og fritidsliv.

Alt sammen indenfor nærmeste fremtid og ikke en gang til næste vinter.

Vi er klar til midlertidige kriseløsninger og vi stiller ikke ultimative krav. Klub og ledelse har før fået firmaet gennem kriser. Det kan vi gøre igen – via dialog og samarbejde.