Arbejdsnedlæggelse

Kære kollegaer

Kollegaerne på aftenskiftet har valgt at genoptage arbejdet kl. 24.00