Udsættelse

Kære kolleger

Ekspeditionsarbejdernes Klub skulle her til formiddag den 4. oktober have været i arbejdsretten. Mødet er blevet udsat.
Mødet var sat til at handle om, som tidligere nævnt, de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser den 29/6 og den 22/7.
Disse vil firmaet gerne kæde sammen i forhold til bodsspørgsmålet.
Endvidere skulle der have været drøftet sagen om de sygemeldte medarbejdere har deltaget i en systematisk aktion (maskeret arbejdsnedlæggelse).
Klubben og forbundet har taget afstand fra SAS Ground Handlings påstande.
Mere information følger så snart vi ved mere.

Med venlig hilsen Klubben