Manglende udbetaling

Vi rejste tidligere på året en sag vedrørende SGH’s manglende udbetaling af restferie ved opsigelse. Denne sag er nu afsluttet og har resulteret i at fratrådte SAS/SGH medarbejdere på 3F’s område, som det er aktuelt for, vil få afregnet 2,08 feriedage i forbindelse med fratrædelse.
Medarbejdere, som er fratrådt før 01. maj 2021, vil få beløbet udbetalt direkte til deres bankkonto og ikke via Feriepengeinfo. Dette skyldes at SAS pr. 01. maj 2021 er overgået til nyt lønsystem, som ikke gør det muligt at overføre tilgodehavende feriepenge Feriepengeinfo.
Medarbejdere, som er fratrådt efter 01. maj 2021, vil kunne få deres tilgodehavende feriepenge udbetalt via Feriepengeinfo.