Opdatering på diverse

Kære Kolleger

Først vil vi ønske jer alle et godt nytår.

CO og DI valgte lige inden jul at aflyse alle planlagte møder – foreløbig indtil 22/1 grundet COVID-19. Vi håber snart at disse restriktioner bliver ophævet, så vi kan få datoer på de udeståender, vi har.

Følgende sager er foreløbigt rejst i det fagretslige system:

Opsigelsen af A-001 i 2023 (afventer organisationsmøde)
Placering af spisepauser og forhandling af tørne §15 og §9 IO (afventer fællesmøde)
Ferievarsling til opsagte under opsigelse (afventer organisationsmøde)
Ugenorm på 3-skift (afventer mæglingsmøde)
Vagtlængde under AFD (afventer organisationsmøde)
Bortfald af 2 % fritvalgskonto (afventer mæglingsmøde)
Transportudgifter i forbindelse med uddannelse/kursus for opsagte (afventer mæglingsmøde)

Vi ved også, at der forsat er store udfordringer i forhold til supplerende dagpenge under AFD, G-dage, udbetaling af ferie difference, m.m.
Der bliver arbejdet på højtryk for at finde løsninger, der gør disse ting nemmere at navigere i og som gerne skulle føre til, at tingene blev væsentligt nemmere at udfylde og forstå.

Når der er svar eller afklaringer i forhold til ovenstående, vil dette blive publiceret på vores medier.

Med venlig hilsen Klubben