Guide fra A-kassen

Vi har modtaget denne guide til udfyldning af dagpengekort fra A-kassen. Skulle der være yderligere spørgsmål, så ring til A-kassen.

A-kassen oplyser yderligere, at der er folk på arbejde henover weekenden. Derfor opfordrer de til, at man udfylder sit dagpengekort hurtigst muligt.

—-————-——————————————

GUIDE – Hvad skal jeg skrive på mit dagpengekort?

Når jeg har:

FRI
Når du har en vagtfridag, skal du ikke udfylde dit dagpengekort for dagen – det er en af de dage, du søger om dagpenge for. Udbetalingen af dagpenge sker ikke for det antal timer, du skulle have arbejdet, men som en samlet udbetaling for ledige timer i kalendermåneden

SHIFT
På dage, hvor du skal på arbejde får du løn fra SAS og du skal oplyse dine faktiske arbejdstimer på dit dagpengekort. De faktiske timer er de timer, du arbejder på vagten. Vær opmærksom på, om en vagt (SHIFT) indeholde pauser, som du selv betaler for. Hvis du fx selv betaler din frokostpause, skal du trække 0,5 time fra pr. vagt, så det kun er dine faktiske arbejdstimer, du skriver på dit dagpengekort (registreres på dagpengekortet som lønarbejde).

AFD
Er en dag, hvor du er ledig under arbejdsfordelingen. Det er en dag, som du søger dagpenge for og derfor skal du ikke udfylde dagen. Udbetalingen af dagpenge sker ikke for det antal timer, du skulle have arbejdet, men som en samlet udbetaling for ledige timer i kalendermåneden

FER
Er en feriedag, hvor du får løn under ferie fra SAS. Den skal du skrive på dit dagpengekort som en feriedag. Vi skal trække 7,4 timer for en feriedag i dine dagpenge.

FERAFD
Er en feriedag, hvor du skal have løn under ferie fra SAS. Den skal du også skrive på dit dagpengekort som en feriedag. Lige som FER-dage, trækker vi 7,4 time for en FERAFD-dag, før vi udbetaler dagpenge.

FEF
Er en feriefridag i timer. Du skal skrive de timer på dagen, som du skulle have været på arbejde (registreres på dagpengekortet som lønarbejde).

ASH og MBF
Har du dage med ASH- eller MBF-timer, skal du skrive disse timer på dit dagpengekort (registreres på dagpengekortet som lønarbejde).

COV og SYG
Er du syg, skal du have løn eller sygedagpenge fra kommunen på dagene. Du skal skrive syg på dit dagpengekort. For dage, hvor du er syg, trækker vi 7,4 time, før vi udbetaler dagpenge. Du skal melde sygdom til din arbejdsgiver (som du plejer). Du skal også gå på www.jobnet.dk og melde dig syg – det skal ske på din første sygedag, så du er sikker på at kunne få sygedagpenge.

Jeg har dage med kombinationer, hvordan skriver jeg dem på dagpengekortet?
AFD og SHIFT
Hvis du både har ledige timer (AFD) og arbejdstimer (SHIFT) på en dag, skal du skrive dine faktiske arbejdstimer (de timer, du har været på arbejde) på dit dagpengekort (registreres på dagpengekortet som lønarbejde). Vi trækker timerne fra i dine dagpenge.

FER og AFD
Hvis du både har ferie (FER) og ledige timer (AFD) på en feriedag, skal du skrive ferie på dit dagpengekort for dagen. Vi trækker dagen som en feriedag på 7,4 timer.

Andre kombinationer
Hvis du har andre frihedsformer kombineret på en dag, skal du enten skrive ferie eller faktiske timer på dit dagpengekort. Hvis FER indgår i dagen, skal du skrive ferie. Du vil i den situation blive trukket 7,4 time for dagen. Hvis der slet ikke er FER, men en kombination af øvrige frihedsformer på dagen, skal du skrive dine faktiske timer på dagpengekortet (registreres på dagpengekortet som lønarbejde). Vi trækker dine faktiske timer i dine dagpenge.