Sidste nyt

Kære kollegaer på 3F-overenskomst i KR

Klubben var i går indkaldt til organisationsmøde i Dansk Industri. Firmaet valgte på dette møde at frigøre sig fra alle lokalaftaler pr. 1 oktober. Dette betyder, at vi som udgangspunkt overgår til Industriens overenskomst. 

Hvad det betyder helt konkret er op til virksomheden indenfor rammerne af overenskomsten. Dog har vi taget forbehold for følgende: Der er ikke enighed om, hvornår SAS kan opsige ”hovedlokalaftalen” (A001). Den handler blandt andet om de funktionærlignende ansættelsesformer, pension og feriepenge. Her mener SAS, at den kan udløbe med overenskomstperioden, mens 3F Kastrup og klubben mener den hænger sammen med Industriens overenskomst og dermed ikke kan opsiges så længe SAS er på denne. 

Dette vil senere blive behandlet i en separat faglig sag. 

Klubben er absolut bekendt med den nuværende covid-19-krise i flybranchen. Som I ved, har vi fra starten været helt åbne overfor at lave midlertidige løsninger, så længe krisen raser. Vi har endda været villige til at lave aftaler der strækker sig længere, og ville være mere omfattende, end vi under normale omstændigheder ville gøre. Men vi er blevet mødt med et ufravigeligt krav omvarige besparelser på 15% lønnedgang og forøgelse af effektiviteten på 10%

Økonomer fra Hovedforbundet, har gransket Danmarks Statistik vedrørende løn for alle 3F’ere i hovedstadsområdet. De fastslår, at Ekspeditionsarbejderne ligger en anelse under gennemsnittet.

Det er altså en myte, at vi er dyrere end andre 3F’ere.

På HSU mandag den 21/9 blev vi præsenteret for en mulig fremtidig arbejdsfordeling. Denne er en del af den nye trepartsaftale som er indgået af arbejdsmarkedets parter i august. Vi afventer nærmere information fra virksomheden om dette tiltag.

Ekspeditionsarbejdernes Klub er altid villig til forhandling.

Sådan har det været i 74,5 år og sådan er det stadig!

Med venlig hilsen Klubben.