Organisationsmøde

Kære kolleger – Nyt om lokalaftalerne

Tirsdag var vi indkaldt til mæglingsmøde vedrørende de opsagte lokalaftaler.
Firmaet fastholder at vi skal acceptere deres krav om 15 % lønnedgang OG at effektiviteten skal øges med 10 %, før de ønsker at tale om de opsagte aftaler.
Klubben er resultatorienterede og realistiske om firmaets situation, og vil gerne forhandle, men et sådant forhåndskrav kan vi ikke imødekomme.

Firmaet har nu valgt at bringe sagen videre til Organisationsmøde i arbejdsgiverforeningen DI. Dette møde er allerede berammet, datoen er den 22. September kl. 13.00

Med venlig hilsen Klubben.