Q & A

Hvordan forholder jeg mig vedrørende hjemsendelse ?
Firmaet melder ud hvem og hvornår man bliver hjemsendt. Alle står som udgangspunkt til rådighed for virksomheden i perioden.

Hvordan sker tilbagevenden til arbejdspladsen ?
Minimum 24 timers varsel.

Kan aftalen forlænges ?
Kun gennem ny forhandling.

Kan jeg søge Supplerende dagpenge under min hjemsendelses periode?
Kontakt A-kassen på mail: kastrup@3f.dk
Telefon: 28570660 og spørg efter A-kassen.

Må jeg tage andet arbejde i perioden ?
Kun deltidsansatte kan tage supplerende arbejde dog maksimalt op til 100 % tid.

De 5 dage indgår ikke længere i aftalen.

Indgår elever i aftalen?
Vi afventer en afklaring.

Tørne:
Kan ændres med 5×24 timers varsel og tilpasses løbende for dem der skal blive tilbage.

Ferie ?
Ferie i hjemsendelsesperioden afholdes som normalt.

Tillæg:
Udbetales som normalt ifølge tørn.