Aftale

Kære kollegaer.

Corona-virussen har vendt verden på hovedet de sidste 14 dage og det har vist sig, at luftfartsbranchen er særlig hårdt ramt.

SAS reducerer de kommende dage trafikken i København imod nul, og i samme takt sendes medarbejderne hjem. Det står for nuværende uklart, hvornår der igen bliver behov for vores arbejdskraft. Der vil derfor i den nærmeste fremtid være behov for et minimum af bemanding. Ledelsen vil informere nærmere om dette.

Ekspeditionsarbejdernes Klub har fra start haft fokus på at bibeholde arbejdspladser. Dernæst har fokus ligget på at minimere nedgang i den månedlige lønudbetaling.

Vi har været til korte, intense forhandlinger for at nå i mål. Tidspresset har været stort for begge parter. Dagene har været lange og møderækken har varet til ud på de sene timer.

Ekspeditionsarbejdernes Klub har for vane at sende sådanne beslutninger til afstemning. Dette har ikke været muligt under de nuværende omstændigheder og derfor har bestyrelsen enstemmigt taget beslutningen.

Drøftelserne er således udmøntet i en midlertidig aftale med ikrafttræden den 1. april 2020 med udløb den 30. juni 2020 med mindre andet aftales.

Aftalen indebærer en samlet reduktion af aflønning (fritvalgskonto og pension) på 13 %.
Det betyder i praksis, at pensionsindbetalingerne (7%) og fritvalgsindbetalingerne (6%) i april, maj og juni suspenderes. Har man ikke denne pensionsindbetaling på 7 %, men har valgt kapitalpensionsafsavnstillæg bidrager man med det i stedet for jf. aftalen.

Denne reduktion finder sted af den individuelle løn, man oppebærer på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Aftalen betyder derfor, at man opretholder den lønudbetaling jf. ansættelsesprocent, man ville have fået i perioden under normale forhold. Lønudbetalingen vil stadig komme fra SAS.

De 5 fridage/feriedage man skulle afgive jf. den oprindelige trepartsaftale bortfalder.

Vi har under hele forløbet været dybt bekymrede over situationen, vi befinder os i. Ingen har kunnet forudse hvad der sker bare en time frem. Samtidig har vi også været fortrøstningsfulde og lettede over den konstruktivitet og handlekraft, regeringen, arbejdsgiver og hovedforbundet har haft, som har gjort denne aftale mulig.

Talsmændene er informeret om aftalens indhold og vil forsøge at besvare evt. spørgsmål. Det samme gør sig selvfølgelig gældende for bestyrelsen.

Der vil senere i dag blive lagt en Q & A op på vores medier.