Midlertidig vs permanent

Vi har de sidste par uger afholdt flere lokale forhandlingsmøder med ledelsen vedrørende de 21 opsagte lokalaftaler. Vi har desværre nu måtte erkende at lokal enighed ikke kan opnås, og derfor bliver vi nu sendt Videre til mæglingsmøde.

Det er selvfølgelig også svært, når vi gang på gang bliver mødt med krav om en lønnedgang på 15 %, og at effektiviteten skal øges med 10 %.

På baggrund af den aktuelle krise, har vi budt ind med mere end vi sædvanligvis ville – vi er nemlig helt bevidst om luftfartens situation lige nu. Men det har desværre ikke været muligt at blive enige.

Vi er bekendt med og anerkender, at der er brug for en løsning her og nu og fremadrettet. Men at vi skal betale hele krisen og hele prisen alene, synes vi er at stramme den.

Med venlig hilsen Klubben.