Id-billetter

På foranledning af de opsagte medarbejdere har klubben forespurgt på muligheden for at beholde sine id-billetter, hvis man kontraopsiger i opsigelsesperioden.
Dette har virksomheden nu imødekommet.

Vi har derfor modtaget følgende skriv:

Medarbejdere der er opsagt i forbindelse med corona overtalligheden og er tildelt ID-billetmuligheder i henhold til SAS Redundancy policy, vil ved kontraopsigelse i deres opsigelsesperiode bibeholde ID-billetmuligheder, som oprindeligt tildelt i henhold til SAS Redundancy policy. Det vil sige, at det ikke som tidligere vil blive betragtet som egen opsigelse.

SAS arbejder på at give besked herom til alle berørte opsagte medarbejdere via e-boks hurtigst muligt.