Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 

Tid: onsdag den 18.11 kl. 15.45

Sted: Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, Kastrup.

Dagsorden: Ændring i klub vedtægter. 

Indkaldelse til Ekspeditionsarbejdernes Klubs

ordinære generalforsamling 2020

Tid: Onsdag 18.11 kl. 16.15.

Sted: Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, Kastrup.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab.

4. Kontingent.

5. Orientering fra Miljøassistenten.

6. Indkomne forslag.

7. Valg.

8. Evt.

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage førgeneralforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, lønnummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6dage før generalforsamlingen.

Man kan kun deltage i årets generalforsamling ved tilmeldingDette skal ske med navn og lønsummer.

Grundet Covid-19 restriktioner fra myndighederne, vil man blive registreret ved ankomst. Husk der skal bruges mundbind til man har fundet sin plads.

Der vil være en vand og en sandwich som vil blive delt ud når GF er færdig. Sidste frist for tilmelding vil være onsdag den 11/11 kl 11.00 på mail adresse: ole.johansson2@sas.dk

Bemærk at GF kan blive aflyst med kort varsel, hvis Covid-19  restriktionerne skærpes.

Med venlig hilsen Klubben.