Fra a-kassen

MODTAGET FRA 3F KASTRUP:

Kære medlem

I din næste dagpengeudbetaling vil vi bruge dit bikort. Det vil sige, at du bliver trukket ren trækprocent uden skattefradrag, da SAS bruger dit hovedskattekort.

Vi kan forstå, at SAS har sendt jer et brev vedrørende brug af hovedskattekort og det medfører pt. en telefon storm hos os. Derfor du behøver ikke at kontakte os.

Vi sender en vejledning til jer inden næste udbetaling, her vil I få oplyst, hvordan dagpengekortet skal udfyldes og andre relevante ting.

De Bedste hilsner din a-kasse i 3F Kastrup