Ekstraordinær samt ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 20.11.

Tid: kl. 15.45

Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.

Dagsorden: Ændring i klub vedtægter. 

Indkaldelse til Ekspeditionsarbejdernes Klubs

ordinære generalforsamling 2019

Tid: Onsdag 20.11 kl. 16.15.

Sted: 3F Kastrup, Saltværksvej 68, Kastrup.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab.

4. Kontingent.

5. Orientering fra Miljøassistenten.

6. Indkomne forslag.

7. Valg.

8. Evt.

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før

generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, løn nummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til

gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før

generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6

dage før generalforsamlingen.

Der serveres mad og øl efter GF, seneste tilmelding til spisning vil være fredag den 15/11 kl. 12.00 dette skal foregå på mail til:

ole.johansson2@sas.dk

Mvh Klubben