Ryan retsag mod klubben, sidste retsmøde 26 maj

26 maj

Ryan har som bekendt indklaget klubben i fogedretten, med påstand at der skal en retslig afgørelse i form af et påbud eller forbud, at klubben, skal sikre at klubbens medlemmer ikke laver actioner mod Ryan.

Denne fogedretsag løber sideløbende med arbejdsrets sagen hvor arbejdsretten dels  skal afgøre om vi lovligt må konflikte og sympati konflikte, i en kamp for at få overenskomst og så dels en afgørelse i arbejdsretten, som i virkeligheden er den samme som fogedretssagen.

Dagen i dag (26 maj) var det 3 retsmøde i rækken og dagen idag var forbeholdt advokaternes proces fremlægning.

Formiddagen var det Ryan Airs advokater tur, de fastholdte deres krav om påstand mod at klubben skal tildeles et påbud eller forbud, med den begrundelse at det var overvejende sandsynligt for at vi igen ville lave lign aktioner, advokaterne kunne efter spørgsmål fra vores advokater ikke uddybe eller begrunde hvor de så denne fare og hvorfor de mente det var overvejende sandsynlig for det.

Eftermiddagen var det vores advokaters tur, de procederede for en afvisning af sagen, idet sagen ligeledes bliver behandlet sideløbende i arbejdsretten og man der venter en afgørelse den 15 juni. (Arbejdsretten afgøres af højesteretsdommere og kan derfor ikke ankes ) og arbejdsretten er derfor er højere rets instans end fogedretten.

Efter de to parters proces fremlægning, var det tid til såkaldte genreplikker, dvs. korte uddybende bemærkninger, Ryan advokater brugte deres genplik til at fremlægge og omdele nye argumentationer i sagen!!!!!. Det kunne vi forstå på vores advokaters reaktion var helt utilstedeligt og ikke god advokatskik i en dansk retssag ( måske i en Irsk ) ihvertilfælde kom der bemærkninger fra vores advokater i en tone vi ikke havde hørt før såsom : COME ON GUY – DET ER DÅRLIG STIL- DET VIDNER OM AT I ER DESPERATE. DIREKTØREN FOR RYAN HAR UDTALT AT DISSE RETSAGER ER SOM SENDT FRA HIMLEN OG GIVER GOD REKLAME, det er misbrug af den danske ret.

Kort efter blev tilhører pladserne efter anmodning fra en af ryan advokaterne, bedt om at forlade retten, idet han skulle fortælle noget fortroligt ! dette gik dommeren med til ! 5 min efter kom vi ind igen, hvorefter den ene af RYAN advokaterne rejste sig og forlod retten for ikke at vende tilbage.

Dommeren meddelte kort efter at sagen var slut for idag og at vi vil få fremsendt en retsafgørelse den 16 juni ( dagen efter arbejdsrets afgørelsen )

Vi påstår ikke at vi har stor erfaring i retsager, men for os bære det præg af at Ryan gerne vil udnytte og bruge det danske retssamfund, men ikke har til hensigt at respekterer den selvsamme ret.

OK Ryan air i skal være velkomne i Danmark, men det bliver med overenskomter og ordnede forhold for de ansatte, endnu en dag og oplevelse med Ryan der giver os så meget kampvilje.