Mæglingsmøde om byttevagtsordningen

24 feb. 2015

Der blev den 23 Feb. afholdt et såkaldt mæglingsmøde, i forsøg på at opnå enighed i fortolkningen af byttevagtsaftalen. Dette var desværre ikke muligt, der blev derfor skrevet et uenigheds referat, hvor det nu er muligt at viderefører sagen i det fagretslige system.
Historien om byttevagtsordningen: Som Klubben har kunnet fremskaffet af oplysninger, har byttevagtsordningen eksisteret i over 50 år uden problemer. Klubben anser byttevagtsordningen som “hjerteblod” da en velfungerende byttevagtsordning nedbringer den ulempe der er ved skifteholds arbejde, samt give en stor grad af frihed, ved delvis at kunne tilrettelægge sin arbejdstid.
Ved de netop indgåede rammeaftaler, blev byttevagtsordningen indskrevet som en uopsigelig lokalaftale i overenskomstperioden, netop fordi vi i vores brance omskiftelig tider, har sikret denne aftale. Ud over det havde klubben et ønske om at man kunne bytte i hele tørnperioden, i stedet for som vi kendte det før max 21 dage før.
Firmaet tolker nu ” kvalifikationer ” som vi før kendte som : Ikke CHF – CHF – LM – FO, samt de begrænsninger der lå i de forskellige afd. Toilet/ vand – Ice – Traktor afd. – Box 1+4 osv. til nu også at gælde kundekval. ud fra den liste som firmaet for nylig skrev ud på et gruppemail. Hvad firmaets øvrige argumentationer er for at tolke aftalen, som vi kender nu, overlader vi til firmaet at give information om.
Hele det fagretslige system er bygget op på at det er ledelsens ret at tolke alle aftaler, hvor vores muligheder er at få tolkningen afprøvet i det fagretslige system. Det er så det der sker nu.