Byttevagter

Eks. Arb. Klub 20 Januar

Byttevagter, altså muligheden for køb/salg/ bytte af vagter, så det er muligt at oprette et normalt familie mønster, har eksisteret i over 25 år.

Byttevagt er i årenes løb, blevet justeret, således at det har passet ind i firmaets og kollegaernes ønsker om dels en god trafikdækning, op mod kollegaernes ønsker.

Ved den nylig indgåede rammeaftale, blev byttevagt aftalen justeret. Justeringen var ønsket af klubben, idet vi ønskede at det var muligt at bytte i hele tørnperioden og ikke som før, kun 4 uger frem. Firmaet ønskede meget forståeligt, at sikre sig, at der altid er kvalificeret dækning af trafikken, derfor indgik vi en aftale, som kan læses som uddrag nederst i denne artiklen.

Som det kan ses af uddraget, sikrer man sig at man,( for at være sikker på at byttet går igennem), at der byttes med en kollega med samme kvalifikationer !

Det er der intet nyt i, sådan har aftalen altid været. En kollega med samme kvalifikationer er f.eks. en LM til en LM – en Fo til en Fo, ens kvalifikationer i spec områder : box 1-4 – ens  kval. på ice – towing -toiletvogn – fuel osv. osv.

Nu mener firmaet også at ens kval. også skal gælde forskellige fly kunder, DET MENER VI IKKE !

Den 19 og 20 januar har vi afholdt to møder i forsøg på at opnå enighed, det kunne vi ikke ! Der bliver nu gjort et 3 forsøg og vi håber meget at vi opnår et resultat, der er godt for både firma og kollegaer.

For en sikkerheds skyld har vi den 20 Januar indsendt et såkaldt uenigheds prodokulat til 3F Kastrup, som nu indsender en anmodning om et mæglings møde til Dansk industri, et sådant mæglings møde afholdes hurtigst muligt mell. Klub – firmaet – 3 F og Dansk Industri., skulle vi mellemtiden blive enige med firmaet om en fælles tolkning af byttevagts aftalen, bortfalder mæglings mødet. Info følger.

Bemærk de tekniske problemer skiften har haft med at få byttevagterne ind i WEB Roster, intet har at gøre med denne tvist. Skiften fortæller at de mener at have løst de tekniske problemer inden 14 dage, hvorefter man igen bytter i webroster

Uddrag af byttevagts aftalen :

Medarbejdere – uden tillægsbelagt kompetence- kan bytte/ købe/ sælge vagter op til 28 dage før vagten finder sted. Mindre end 28 dage før vagten finder sted, kan byttet afvises, hvis der ikke er mulighed for at dække kompetencen.

Medarbejdere – med tillægsbelagt kompetence – skal som udgangspunkt bytte/ sælge/ købe med en kollega med samme kompetencer. Der kan søges om at bytte/ købe / sælge vagter med en kollega uden samme kompetencer. Men her kan der gives afslag.