Jul-Nytår og 2015

Klubben ønsker kollegaerne en dejlig jul og et fantastisk nytår med jeres kære.

Kollegaerne har netop, med et stort flertal valgt, en ny 3 årig rammeaftale. Aftalen sikrer en mindre lønstigning for de flestes, som er i takt med inflationen.

Vi har med vores JA til aftalen, sikret mange af vores lokalaftaler mod opsigelse indtil 1-3 – 2017, vi har fået udlignet lønforskelle, og fået flyttet nogle af kvalifikationstillæggene over på grundlønnen, som også giver en positiv effekt på tilbageværende tillæg / pension / ferietillæg.

Da vi ikke kender fremtiden, herunder fx ejerforhold, har vi med vores lokalaftale åbnet mulighed for lønstigning i 2016/17.

Med et blik på udviklingen i branchen og den økonomiske situation i verden generelt, er vi alt i alt tilfredse, med vores nye 3 årige rammeaftale.

Med faste aftaler på lokal overenskomst delen 3 år frem i tiden får vi nu tid og ro til at arbejde for en bedre og retfærdig fordeling af den stadig større travlhed og belastning alle oplever. Vi får med hjælp fra kollegaer og talsmænd, mulighed for at få indflydelse på den daglige drift.

Vi vil med sikkerhed opleve, andre udfordringer i den næste 3 år, senest har vi set en varslet prisstigning på parkering og kantinemaden, som på den måde vil udligne vores lille lønstigning. Vi agter os ikke at lægge os ned på ryggen og sige værsgo – tag vores penge.

Vi er en stor stærk klub, med 100 % organisering, med et helt fantastisk sammenhold. Det kommer ingen til at spænde ben for. Jobbene er vores og lige nu konkurreres, der sundt på lige vilkår. Det kommer nye eventyrer, i form af nye flyselskaber eller handlingsselskaber ikke til at lave om på.

Vi mener at et evt. frasalg af SGH, er den største fejl SAS kan foretage sig. Vi ønsker ikke en skilsmisse fra SAS og vi vil alle steder, lokalt og politisk, gøre opmærksom på, at det er i alles interesser, at vi forbliver som en stor familie, udfordrer og løser vores problemer sammen.

Et evt. frasalg af SGH, til en kapitalfondsejet virksomhed, som formodentligt ikke har hovedformålet at betjene kunderne (flyselskaber / rejsende) på den bedste måde, men derimod har hovedformålet at skabe overskud til fonden.

Vi er stolte af at stå i spidsen for Danmarks stærkeste klub, med et helt fantastisk sammenhold og historie. Vi mødes i 2015 og vi vil møde udfordringerne, med oprejst pande og fuld af energi, for at sikrer kollegaernes interesser her & nu og i fremtiden.

SES i det nye år.