20 maj

20 maj

Efter en række møder mell. klub og ledelse, omkring problemerne med normeringen, dels generelt og dels specielt på aftenskiftet, samt uhensigtsmæssige tørne, frokostafviklingen, kvaliteten af mad, har resulteret i at ledelsen nu har valgt at sende en gruppemail ud til alle, omkring ledelsens planer for at løse ovenstående problemer.

Det hilser vi velkommen, idet vi på den måde kan følge med i om de gode planer, rent faktisk løser problemerne.

Den omtalte gruppemail, fortæller dog ikke så meget omkring uhensigtsmæssige tørne, dette skyldes sikkert at der er problemer af vidt forskellige art, på en række forskellige tørne, f.eks. manglende tørn overlap, tørne hvor man går fra aftenvagt, direkte på morgenvagt, ulig fordeling af ” gode og dårlige ” vagter, tørne hvor det umuliggøre en fornuftig frokost afvikling osv osv.

Vi håber at vi i nærmeste fremtid, i samarbejde med område talsmænd og ledelsen kan få “repareret” på sommertørnen.

Vi har overfor ledelsen, gjort opmærksom på at klubben fremover ønsker at være med i planlægningen af tørne og ikke som sidste gang, hvor vi og talsmændene oplevede det som en præsentation af tørne og ikke en ønsket forhandling af tørne.

Vi er selvfølgelig som klub altid låst fast i at al trafik skal dækkes hensigtsmæssigt og fornuftigt, det har vi altid gjort og en forhandling om at dele “gode og dårlige ” vagter retfærdigt, kommer man altid længst med.

Idag den 20 maj lukker vi klubben kl. 13 og tager til demofest foran arbejdsretten. Desværre forventes der ikke et resultat om den varslede hoved konflikt erklæres lovlig, det er en del af den Danske model ( som Ryan ikke vil anerkende ) at ting af denne kaliber tager tid, men datoen for en afgørelse, nærmer sig og en arbejdskamp om overenskomst eller flybye Ryan. En kollega brugte forleden en lidt mere kontant retorik : PLAY WHIT US RYAN – OR FUCK OFF.