Varslede forhøjelser på P-parkering og Kantine mad

Eks. Arb. Klub 14 dec.

På et HSU ( Hovedsamarbejdsudvalg ) har ledelsens varslet en
forhøjelse af vores personale parkering til 200 Kr,- pr. md. Samt en
stigning på kantinemaden på 25 %.

Eks. Arb. Klub har på det kraftigste protesteret mod denne stigning og
indgivet et såkaldt anmodning om et uenighedsreferat. Uenighedsreferat
er første skridt til vi kan få prøvet denne stigning i det fagretslige
system.

Grunden til dette skridt er, at vi er af den overbevisning at den
varslede stigninger er i strid med de aftaler vi allerede har.