Konstitueret bestyrelses medlem

Eks. Arb. Klub 12 dec.

I overensstemmelse med beslutning på General Forsamling, om tildeling af en bestyrelses post blandt deltidskollegaerne, har der været afholdt en afstemning blandt 2 kandidater

Henrik Bay i 3F har forestået optælling af stemmer.

Resultatet:

Michael Wilson: 24

Patrick Petersen: 12

Michael Wilson er dermed valgt.