Kollegaerne valgte i frustration at nedlægge arbejdet

 

Eks. Arb. Klub 7 Oktober

Kollegaerne valgte Tirsdag den 7 Oktober kl 13.00 at nedlægge arbejdet, som straks blev erklæret overenskomst stridigt.

Klubben og ledelsen har i fælles forståelse og til begge parters fordel i årenes løb indgået forskellige aftaler, disse aftaler er i årenes løb blevet moderniseret, men der er ingen tvivl om, at alle aftaler der i årenes løb er indgået, er der blevet betalt en ”pris” for, enten i form af ingen eller mindre lønstigninger eller andre forringelser. Dette er f.eks. også gældende for vores ca. 18 år gamle aftale om fri hver anden weekend for fuldtids kollegaer og fri hver 3 weekend for deltids kollegaerne.   

I denne forhandlingsrunde samt alle andre forhandlinger, herunder de halvårlige tørnforhandlinger, har vi altid været vores ansvar bevidst og altid efterkommet firmaets ønsker om at møde ind, når firmaet/ kunderne har ønsket det, dvs. vi møder ind hvor kunderne ønsker at rejse.

I denne forhandlingsrunde har vi rigtig mange gange, forgæves, spurgt ind til hvordan firmaet vil have vi skal arbejde, således at vi kan efterkomme, at der er mandskab på de rigtige tidspunkter. Vi har ikke kunnet få et svar, andet end at firmaet ønsker en fleksibilitet, hvis der i fremtiden sker kunde til eller afgang ! Det er tidligere blevet løst, men nu ønsker man altså at forholde sig til hypoteser.

Vi har et hårdt fysisk arbejde, med mange arbejdskader og nedslidning, derfor forsøger vi at sikre kollegaer, der igennem mange år har arbejdet med hårdt fysisk arbejde i trange rum og uhensigtsmæssige arbejdstillinger, med en sikkerhed i en såkaldt opsigelses aftale, denne aftale har firmaet langt inde i forhandlingerne ønsket at undsige sig, trods at man ikke valgte at opsige denne.

Hvor står vi nu ? Arbejdsnedlæggelser er overenskomststridige og løser ikke noget, kollegaerne opfordrer firmaet til at indgå i realistiske og ærlige forhandlinger, hvor vi dels sikrer at vi ikke går ned i løn og dels sikrer at vi på den ene side, kan have et normalt familieliv, samtidig med at vi tilsikrer, (som vi altid har gjort), at der er mandskab tilstede når der er brug for det, samtidig opfordrer kollegaerne firmaet til at ansætte det personale, der er brug for, således at vi kan sikre at vi fortsat er verdens mest punktlige selskab, samt at belastningen ikke fortsat er stigende. Samtidig er det vigtigt for os at vilkårene for deltidsansatte  ikke forringes.

Fakta er at vi ( Ekspeditions  Arbejderne ). siden marts 2010 har oplevet en nedgang i ansatte på 12,3 %, samtidig med ( ifølge CPH egne tal ) har oplevet et stigende antal i rejsende på 11,9 %.

Ledelsen offentliggjorde i gruppe mail d.d flere oplysninger og detaljer fra ikke afsluttede forhandlinger, som i det store billede faktisk var fremkommet som forslag fra klubben.

Kollegaerne valgte kl. 14.30 at genoptage arbejdet, med et pålæg til de faglige om at meddele den adm. Direktør at deres tillid til denne, ikke mere er til stede, samt at det nuværende arbejdspres, nu er nået et niveau som de ikke mere hverken fysisk eller psykisk kan klare.