De uafsluttede forhandlinger

Eks. Arb. Klub 11 Okt. 

Ledelsen valgte den 7 oktober i en gruppe mail at offentliggøre, hvad der så at sige ” lå på bordet ” i de i uafsluttede lokale forhandlinger.

At offentliggøre dette, er et valg som ledelsen har valgt, vi tror at en offentliggørelse, gør det endnu mere svært at nå til et resultat.

Når det er sagt og når nu “trolden er ude af æsken”, føler vi også tvunget til at kommentere indholdet af den mail som ledelsen udsendte, samt et billede af hvor vi er !

Der er egentlig intet forkert i indholdet i ledelsens mail, men der er ifølge os , væsentlige ting som ikke er præciseret og NÆVNT.

De forskellige punkter som står i mailen, vil talsmænd og bestyrelse nemt kunne genkende, det var nemlig punkter som der blev arbejdet med og besluttet på et talsmænd og bestyrelse seminar tidligere på året.

Dog skal man bemærke at de forholdsvis små lønstigninger, der er beskrevet, var under forudsætning af, at vores aftaler, incl de 5 opsagte aftaler blev låst fast i en 3 årig periode, Dette er ikke nævnt i ledelsens mail!

En anden væsentlig ting der heller ikke er præciseret er at vi har en lokal aftale, ( som ikke er opsagt ) der beskriver hvordan man afskediger, i tilfælde af overtallighed ! Hvis vi accepterer den tekst der er beskrevet i ledelsens gruppemail, ville den rent faktisk sætte denne lokalaftale ud af “drift”. Netop denne lokalaftale, der beskriver hvordan der afskediges, blev for få år siden indgået, til begge parters tilfredshed, for at imødegå at nedslidte kollegaer og kollegaer med mange års anciennitet kunne afskediges i tilfælde af en overtallighed.

Endnu en  meget væsentlig ting i ledelsens mail, som ikke er nævnt, er at ledelsen ser en overtallighed på 40 fuldtids kollegaer som en øjeblikkelig virkning, ved indførelse af det foreslåede skift og igen en overtallighed på 30 fuldtid i 2015, samt 24 fuldtids ved et nyt og endnu ikke beskrevet opsæt. I alt 94 fuldtidsansatte

Hvordan kan det regnestykke gå op ? Det kan det med flere indmøder / kortere vagter / flere fly i produktionen.

Vi ser et andet billede:! Vi ser kollegaerne der i den grad er presset allerede nu. Vi ser et stigende antal af slidskader, og fakta er at arbejdstilsynet i 1999 bekendtgjorde at vores belastning ikke må være stigende. ! Fakta er at siden marts 2010 og til nu, er vi blevet 12,3 %  færre ansatte i KR og i samme periode er trafikken steget med 11,9 %, dette taler sit tydelige sprog, at så firmaet ønsker at undsige sig aftalen om hvordan man afskediger og derved har mulighed for at opsige kollegaer, med mange års anciennitet, er ikke en mulighed vi deltager i.

Vi anerkender at vores branche er presset, netop derfor har vi igennem mange år været løn tilbageholdende og vi har tidligere indgået lønfrys, men hvis øvelsen går ud på at øge byrden, på en gruppe der allerede er max. presset, er vi stået af.

Vores virkeligheds billede op mod ledelsen ser forskellig ud, vi ser at kollegaer løfter og skubber 10-20 tons om dagen i små og trange rum. Vi ser en voldsom nedskæring af mandskab i baghallen, samtidig med at løftekrogene er nedslidte og ikke virker efter hensigten. Vi ser et øget psykisk pres i traktorerings afd. og i toilet og vand afd., hvor flyene nu i perioder, ligger så tæt at man dårligt kan nå at rigge af, før en ny opgave allerede har ventet og som man kommer for sent til. Vi ser at Cargo kørsel afd. der i perioder ikke kan nå at komme op med cargo og post til fly i korrekt tid. Vi ser en indenrigsafd. som ikke ved hvor de skal placeres og hvordan og hvor de skal arbejde. Vi ser et billede i at køre rundt i nedslidt grej. Vi ser en stor gruppe af unge deltids ansatte, hvor vagterne er sat op, til kun at være i peaks og uden restitutions tid, med en helt utilstedelig belastning, som kun kan klares fordi det er unge og veltrænede kollegaer og hvilke udsigter har de til en fuldtidsansættelse?, ja forhåbentlig inden de er total nedslidte !

I øjeblikket er forhandlingerne sat på ” standby ”  Ledelsen vil nu diktere vagterne, og vi kan selvfølgelig ikke indgå aftaler eller forhandle om noget som helst andet før vi har set disse vagter, dertil skal lægges at vi får sært ved at se et resultat i de lokale forhandlinger, før der ligger en egentlig ny skift aftale. Uden en egentlig skift/ tørn aftale, ville resultatet være at firmaet kan sende en tørn ud nu, for om 14 dage eller en måned at lave dem om igen, dette incl. ekstra indmøde i weekend og kortere vagter. Vi undrer os over at firmaet har behov for denne mulighed, da vi i klubbens 68 årige historie aldrig har sat spørgsmåls tegn, ved hvornår vi møder ind, da vi selvfølgelig skal arbejde der hvor kunderne ønsker at rejse.

I ledelsens informations mail er heller ikke beskrevet at vi faktisk har spillet et forslag ind om at indgå en 1 årig lokal aftale,  gældende fra marts 2014 til marts 2015, med en 0 løsning, under betingelse af, at vores lokal aftaler er låst fast, således at vi kan aftale en ny lokal aftale med en ny ejer.

SAS! vi elsker vores firma !.

I har valgt at ville skilles fra os og sælge os ! Det er jeres valg, men tro ikke, at vi så lægger os fladt på ryggen og aflevere hele butikken til et SAS som snart er fortid som ejer, Tag i stedet en beslutning om at vi sammen og i SAS og i samarbejde kommer helskindet ud af denne krise. Vi er klar –  Er i ?