Valg til SGH bestyrelse

Eks. Arb. Klub 10 dec. 2013

Den elektroniske afstemning er startet.

Klubben anbefaler at der stemmes på flg. :

Vores egen tillidsmand Bo Nielsen 3F

Tony Bûgel HK

Poul-Erik Frem Rasmussen Metal

 

VIGTIGT ! VIGTIGT !. NÅR MAN ELEKTRONISK ER INDE PÅ STEMMESEDDEL ER DET VIGTIGT AT DER SÆTTES 3 “FLUEBEN” INDEN DER TRYKKES “NÆSTE”. NÅR DER TRYKKES NÆSTE ER AFSTEMNINGEN AFSLUTTET.