For meget udbetalt løn

Eks. Arb. Eks. 10dec. 2013

Kollegaer som i løbet af året, enten allerede er blevet trukket eller har fået en mail omhandlende at de trækkes i løn, p.g.a. for meget udbetalt løn / overtidstillæg m.m. bedes komme på klubkontoret med en lønseddel eller den mail, hvor firmaet varsler et træk. ( evt videresend mailen til klubben. )

Det er nemlig således at hvis beløbet er inde for en såkaldt ” bagatel ” grænse, kan firmaet ikke forlange en tilbagebetaling.

Hvornår det er bagatelgrænse kan ikke siges præsist, da det kommer an på omstændighederne.

Men vi agter at køre en såkaldt fælles fagretslig sag på disse beløb.