Retfærdig fordeling på dagen

Eks. Arb. Klub 13 nov. 2013

Som tidligere nævnt er der nedsat en gruppe der har til opgave at fremkomme med et holdbart setup, for at kollegaerne kommer til at opleve en retfærdig fordeling af belastningerne på dagen.

Gruppen består af en gruppe kollegaer, samt repræsentanter for ledelsen, når man her 3 måneder efter starten spørger gruppe medlemmerne om hvordan det går, er tilbagemeldingerne positive og at man mener at der kommer noget brugbart ud af det.

Det ændrer dog ikke ved det faktum at kollegaerne endnu ikke har set nogle resultater ført ud på vagten, det er absolut nødvendigt at alle kommer til at opleve at der snart sker nogle tiltag fra gruppens side.