April tørn

Kære kollegaer

Som beskrevet i tidligere udsendt mail fra ledelsen, er der i dag blevet udsendt tørne for en måned igen, nemlig april. Efter arbejdsnedlæggelsen i sidste måned har det taget ledelsen næsten en måned at indkalde til forhandlinger og det har derfor været umuligt at nå i mål med nye aftaler inden udrulning af april-tørnen. Dette har naturligvis store konsekvenser, især for dem på faste hold, da de nu er tilbage på treholdsskift. Det skaber samtidig også unødig uro på arbejdspladsen.

Da vi sidste år lavede en midlertidig tørnaftale, var det på baggrund af en arbejdsnedlæggelse i 13 timer og årsagen til den blev midlertidig var, at den skulle forbedres for at blive permanent. Samtidig slog vi allerede den gang fast at rullede man faste hold ud for et fåtal af medarbejdere, ville der sidde 90% tilbage med dårlige tørne, hvilket jo ikke ville ændre på utilfredsheden. Det valgte ledelsen så at gøre alligevel. Det skal slås fast, at vi er her for at lave aftaler som tilgodeser flertallet, da vi repræsenterer alle 400 medlemmer af klubben.

I Dansk Industri ridsede vi allerede dengang alle de bullets op som ledelsen i dag har skrevet ud. Vi anerkender og er glade for, at ledelsen nu synes, at de oplæg vi allerede forelagde den gang, nu er en god idé. I dagens skriv har man dog belejligt udeladt ønskerne om fri hver anden weekend (som nu kaldes “mere weekendfri”), to sammenhængende fridage osv. Desuden finder vi det en anelse mærkværdigt, at ledelsen til stadighed synes, at det at føre forhandlinger ikke foregår bag lukkede døre, men til tavlemøder og i nyhedsbreve i stedet. Det tager vi naturligvis til efterretning.

Til slut har klubben besluttet at udlodde en middag for to og 12 flasker lækker vin til den/dem, som kan finde den passus i Industriens Overenskomst hvor der står, at det kun er muligt at udrulle tørne for en måned af gangen. Vi kan nemlig stadig ikke finde den.

Hvis du/I har behov for uddybning af ovenstående så henvend jer til en fra klubben.

God weekend til jer alle