Seminar

Kære kollegaer

Klubben har været til seminar med ledelsen mandag og tirsdag for at drøfte fremtiden.

Vi kan meddele, at den nuværende tørn-aftale forlænges ind til den 28. februar og at den næste tørn derfor vil være gældende til denne dato. I perioden frem til den 28. februar forventer vi, at der forhandles en mere permanent aftale på plads, hvor vi sammen kigger på evt. forbedringer.

Der nedsættes desuden en fokus-gruppe blandt medarbejderne i hallen med det formål at kigge på team-strukturer og processer for et fremtidigt setup. Første møde forventes allerede i næste uge.

Der vil også fremover blive nedsat en tørn-gruppe med en repræsentant fra hvert hoved-område. Her er det hensigten, at man kan få et indblik i planlægningen af tørne og komme med egne input for det hovedområde man repræsenterer.

Vi har på seminaret også drøftet problemstillingen omkring bedre sammenhæng mellem privat og arbejdsliv. Vi har allerede nu diskuteret forskellige løsninger på dette og håber og tror på, at det kan udmønte sig i noget fornuftigt inden for kort tid.

Mvh. Klubben