Ordinær generalforsamling

Indkaldelse til Ekspeditionsarbejdernes Klubs
ordinære generalforsamling 2021

Tid: tirsdag den16/11 kl.16.00

Sted: 3F Kastrup Saltværksvej 68, Kastrup.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Kontingent.
  5. Orientering fra Miljøassistenten.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg.
  8. Evt.

Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest 7 dage før
generalforsamlingen og være forsynet med forslagsstillerens navn, løn nummer og afdeling.

Protokollen fra den foregående generalforsamling ligger til
gennemlæsning på klubbens kontor fra 10 dage før
generalforsamlingen. Protokollen bliver ikke oplæst.

Indkomne forslag ligger til gennemlæsning på klubbens kontor fra 6
dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning skal ske senest fredag den 12/11 kl 12.
Denne skal sendes til Nikolaj-Kristian.Pedersen@sas.dk

Med venlig hilsen Klubben.