Ny løn til nye ansatte

Kære kolleger

Klubben har modtaget et informationsbrev fra SGH vedrørende ny lønstruktur til fremtidige kolleger.

Den nye løn har på ingen måde været til forhandling, men er fastlagt ensidigt af ledelsen.

Nyansatte kolleger vil fra 1. juni 2021 få en permanent lavere løn samt tillæg end de medarbejdere, der er ansat i SGH i dag.

Tilsyneladende er der ingen nedre grænse for, hvad 3Ferne skal betale for, både under og efter denne pandemi.

Med dette tiltag vil der blive etableret et A- og et B-hold – dette tager klubben kraftigt afstand fra.

Det vil ikke blot skabe ulighed, men vi frygter også, at det vil give et dårligt arbejdsmiljø, såvel som et dårligt arbejdsklima. 

To mand, der laver præcis det samme arbejde, og med samme kvalifikationer, vil få to forskellige lønninger. Dette er helt nye standarder i en virksomhed, som altid har kunne behandle medarbejderne med samme arbejde ens. Det er åbenbart slut. 

Hvis der på et tidspunkt kommer en ny overtallighedssituation, hvad vi naturligvis ikke håber, står kollegerne tilbage med spørgsmålet: Hvem bliver så afskediget? –  Dem med ny lavere løn, eller dem med lønvilkår som i dag? 

Dette kan man kun gisne om, men det sætter medarbejderne i en utryg og usikker situation.       

I ved, at klubben er gået langt – meget langt – for at bakke op om firmaet i den svære Corona-krise.  Men permanent lønnedgang til alle kommende ansatte, mener klubben ikke er vejen frem, og vi frygter, at det gør det svært at tiltrække kommende kolleger. 

Men klubben er som altid klar til forhandling!