Møder

Kære kollegaer

Vi har nu gennemgået en møderække med ledelsen. Først ved to møder lokalt og dernæst med tre møder i Dansk Industri, hvor Hovedforbundet og Dansk Industri har været med på sidelinjen.

Ud fra de tilkendegivelser vi fik fra kollegaerne den 22. juli,kunne vi forholdsvis hurtigt blive enige med ledelsen om rammerne for faste hold (bagerhold – fast aften – fast nat). Det kan man jo kun synes er positivt.

To andre væsentlige tilkendegivelser fra kollegerne, var ønsket om at have to sammenhængende fridage, og om at vagtflytninger skulle begrænses til et absolut minimum. Dette var et stort ønske, grundet behovet for et nogenlunde velfungerende familieliv. Her har vi desværre ikke kunnet opnå enighed, endnu.

Vi fortsætter ind til videre med tørne, under de forudsætninger der er beskrevet i Industriens Overenskomst.
Vi er dog ikke på alle punkter enige om forståelsen af overenskomsten, og vi er sammen med 3F ved at rejser flere sager, for at få dem behandlet i det fagretlige system.

Ledelsen har indkaldt til forhandlingsmøde på mandag, som foregår DI. Klubben er som altid klar til dialog og forhandling.

Vi har ét mål: Et godt arbejde i et sundt og velfungerende SAS!

Med venlig hilsen Klubben