Kontingent

Vi har tidligere modtaget denne fra 3F Kastrup. Bring gerne meddelelsen videre til kollegaerne, eftersom mange ringer til afdelingen.

——

Desværre var løntrækket i januar og februar til betaling af dit kontingent hos 3F ikke reguleret til årets nye sats. Dette kan komme til at betyde, at du måske vil modtage en rykker. Denne kan du se bort fra.

Den manglende regulering vil blive trukket i marts-trækket og siden vil det i april igen falde til den nye sats.

——