GF 2021

Overskrifter fra Ordinær Generalforsamling afholdt den 16/11-2021:

Henrik Bay valgt som dirigent.

Bestyrelsens beretning ved formand godkendt.

Regnskab godkendt.

Ingen indkomne forslag.

Seneste nyt fra miljøafdelingen ved Søren Gaarn.

Bo Larsen takkede af som formand efter mere end 5 år på posten grundet personlige omstændigheder. Bestyrelsen og generalforsamlingen takkede Bo for hans kæmpe indsats.

Kim Buchholdt stiller op som ny formand.

Nikolaj RP konstitueret som næstformand for 1 år.

Claus De Lasson konstitueret som kasserer for 1 år.

Jesper Balling Nielsen valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år som repræsentant for traktorgruppen.

Der vil blive kampvalg til de 3 ledige bestyrelsesposter. Navnene på de opstillede er:

Ian Madsen

Brian Buskgaard

Lars Madsen

Piero Denaro

Per Christensen

Når datoen for valgstart er aftalt med stemmeudvalget, vil dette blive offentliggjort, mere info følger.

Valgt som bilagskontrollanter:

Lars Høyer.

Finn Skou Nielsen.

Tom Pintos.

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden og bestyrelsen takker de fremmødte for engagementet.

Vi sluttede mødet med en god gang chili con carne og en kold øl.