Fællesskriv fra de faglige

Udtalelse til SAS og DI

Nødråb fra lufthavnen: Nej til trusler – ja til samarbejde

Tillidsrepræsentanter fra fagforbundene i SAS sender hermed en fællesudtalelse til ledelsen i SAS og Dansk Industri. Vi oplever nemlig, at SAS bruger hjælpepakkerne fra staten som påskud for varige forringelser af løn- og arbejdsvilkår.

Tillidsrepræsentanter fra 3F og HK var forleden samlet for at drøfte SAS-ledelsens håndtering af spareforhandlingerneunder corona.

Vi må konstatere, at SAS-ledelsen i forhandlingsrunderne med de respektive fagforeningsgrupper bevidst har brugt hjælpepakkerne fra staten som påskud til at tvinge varigt forringede løn- og arbejdsvilkår for medarbejderne igennem. Reelt er der tale om et opgør med den danske model.

Medarbejderne i SAS har under krisen for luftfarten givet den ene hjælpende hånd efter den anden. Dette er blandt andet sket i form af hjemsendelse på lønkompensation, hvor næsten hele arbejdsstyrken har været hjemsendt. I den forbindelse bidrog vi med at opgive pension, indskud påfritvalgskontoen og feriefridage. 

I øjeblikket er størstedelen af vores kollegaer omfattet af arbejdsfordeling på 40-50%. Dette vil sige, at arbejdsgiver sparer på lønomkostningerne, mens medarbejderne er sendt på arbejdsløshedsdagpenge. 

Det er noget, der kan mærkes i familierne og de småøkonomier, men medarbejderne elsker deres arbejdsplads, og vi er klar til at strække os langt. 

Vi er endvidere gået så langt, at vi har meddelt jer, at vi er klar til at se på midlertidige forringelser helt frem til 2023, hvor der skal forhandles overenskomster igen. 

Det er utilstedeligt, at SAS-ledelsen og DI ikke tager imod tillidsrepræsentanternes og medarbejdernes udstrakte hånd med de allerede foreslåede løsningsmodeller. Jeres svar er varige forringelser og trusler om fyringer og udliciteringer. 

Vi ansatte ved om nogen, at det er en svær tid for luftfart – men vi kigger sammen ind i en fremtid, hvor flyene og branchen kommer på vingerne igen. Lad os nu i fællesskab finde de rette løsninger, så vi sammen kan arbejde for en god og sund virksomhed og komme igennem den sidste svære coronatid. 

Vi har meget svært ved at se for os, at det er politikerne på Christiansborg, som mener, at den enkelte medarbejder skal bære en så stor en del af regningen for coronakrisen i form af en generel og permanent forringelse af arbejds- og lønvilkårene i lufthavnen. 

På vegne af medarbejderne


Ekspeditionsarbejdernes Klub (3F)

3F Spirit

HK Luftfart SAS (HK)