Arbejdsfordeling

Eftersom KR-R nu også indgår i arbejdsfordeling kommer her en gentagelse af en tidligere udsendt info.

Midlertidig Arbejdsfordeling

Sådan søger du supplerende dagpenge

Når du er medlem af en a-kasse, har du ret til supplerende dagpenge, hvis du opfylder en række krav.

Her er kravene:

• Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år.• Du skal have haft en indkomst på mindst 238.512 kr. – der kan højstmedregnes 19.876 kr. pr. måned.

• Du skal være klar til at overtage henvist fuldtidsarbejde, f.eks. fra Jobcentret.

Særregler

• Er du ikke medlem af a-kassen eller opfylder du ikke ovennævnte kriterier, så kontakt os, da du kan blive omfattet af de lempeligere regler i lovgivningen i forbindelse med den ”Midlertidige Arbejdsfordeling”.Tilmelding som arbejdsløs?

1. Tilmeld dig som ledig på www.jobnet.dk. Tilmelding skal ske den første dag på Arbejdsfordeling. Jobcentret CPH kan allerede have tilmeldt dig.

2. Ansøg om dagpenge elektronisk på www.mit.3f.dk. Årsag til arbejdsophør: ”Gået til beskæftigelse på fast nedsat arbejdstid eller arbejdsfordeling”.Husk at opdatere dine kontaktoplysninger under Min profil.

3. Opret dit elektroniske CV på www.jobnet.dk . Der skal ikke afholdes en CV-samtale i a-kassen, men a-kassen skal godkende dit CV.

4. Husk at sende dit elektroniske dagpengekort på www.mit.3f.dk ca. en uge før den første i hver måned. Udbetaling sker den sidste hverdag i måneden.Dagpengesatsen beregnes på baggrund af de 12 måneder med højest indtjening inden for de seneste 24 måneder. Satsen kan aldrig blive højere end 90 procent af din løn. For at opnå højeste sats på 23.001 kroner pr. måned, skal du som udgangspunkt have tjent brutto 27.779 kroner om måneden.

Videoer:

Ansøg om dagpenge: https://vimeo.com/397638726

Opret CV: https://vimeo.com/426909980

Udfyld dagpengekort: https://vimeo.com/397639591

Det vil være 3Fs hovedkontor i Kampmannsgade, som udbetaler supplerende dagpenge til dig. Du vil høre nærmere, når de har behandlet din ansøgning.